Vybraná páteční kázání

OSM ZASTAVENÍ NAD SÚROU AN-NÁS

بسم الله الرحمان الرحيم

ŠEJCH AL-'USEJMÍN: CHCETE DOBŘE ZEMŘÍT? TAK ŽIJTE DOBRÝ ŽIVOT!

Ó lidé, bojte se vznešeného Alláha a připravte se na setkání s vaším Pánem tak, jako se připravují spravedliví. Vskutku stav člověka je takový, jak ho jeho vznešený Pán popsal:

يَا أَيُّهَا الْأِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلاقِيهِ

Člověče, věru se usilovně snažíš o Pána svého a vskutku s Ním dojde k setkání“ (al-Inšikák:6)

ČÍM VĚTŠÍ TĚŽKOSTI, TÍM VÍCE ODMĚNY

Jménem Alláha Milostiplného, Smilovného, chvála Alláhu, požehnání a mír Poslu Jeho.

Čím více těžkostí zažíváme, čím více zkoušek podstupujeme a čím více pohrom jsme nuceni přečkat, tím větší odměna na nás čeká. Čím těžší je zkouška, tím větší je odměna za její splnění pro mne i pro tebe u Alláha.

Pokud Alláh miluje nějaký lid, podrobí ho zkouškám a nechá jej projít obtížnými obdobími. Vznešený Alláh pravil:

KULTIVOVANOST PŘI ODPOVÍDÁNÍ OPONENTŮM

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Ten, koho Alláh uvede na správnou cestu, toho z ní nikdo nesvede, a ten, komu Alláh dá zbloudit, toho už na správnou cestu nikdo neuvede.

POZNEJ SVÉHO NEPŘÍTELE

 بسماللهالرحمنالرحيم

PROČ ALLÁH DOPUSTÍ VÁLKY A KATASTROFY

Chvála Alláhu, požehnání a mír Jeho Proroku صلى الله عليه و سلم, jeho rodině, společníkům a všem jeho následovníkům až do Dne soudu. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a dosvědčuji, že Muhammed صلى الله عليه و سلم je Jeho služebník a posel. Koho Alláh vede správnou cestou, nebude sveden v blud, a kdo v bludu dlí, nebude uveden na přímou cestu nikým, než Alláhem.

NEBUĎ SI JISTÝ, ŽE TVÉ ČINY BYLY PŘIJATY

 Chvála Alláhu, požehnání a mír Jeho Poslu, jeho rodině, jeho společníkům a následovníkům. A potom:

15 RAD JAK VYUŽÍT RAMADÁN

 Alláh Vznešený praví:

SVÁTEČNÍ KÁZÁNÍ K ÍDU L-FITR 1432 hidžry

 سم الله الرحمان الرحيم

RADY PRO MĚSÍC ŠA'BÁN

 1. Přichází velevýznamný host, měsíc ramadán. Uběho již 11 měsíců od minulého ramadánu, očistěme se od všeho zlého, čím jsme se za tu dobu obtěžkali. Zpytujme své svědomí a nevstupujme do nového ramadánu bez pokání za uplynulou dobu. Pamatujme, že Alláh je vševědoucí, vše vidící, kterému nic neunikne a který je schopen potrestat, ale i odpustit hříchy.