Fetwabanka

JAK SE VYSVOBODIT Z POCITŮ MARNOSTI PODLE IBN TEJMÍJI

OTÁZKA: Tazatel si stěžuje na chorobu, která se uhnízdila v jeho srdci – na pocity marnosti, vlastní nedostatečnosti a pocit vlastní neschopnosti změnit se k lepšímu. Kdykoli se chtěl obrátit k Alláhu, zabránily mu v tom jeho tužby. Kdykoli si chtěl Alláha připomínat, jeho myšlenky se zatoulaly někam velmi daleko od toho. A kdykoli chtěl vykonat nějaký dobrý skutek, přemohlo ho to, že ve svém úsilí pokaždé selhal. Jaký je na tuto chorobu lék?

NĚKOLIK ODPOVĚDÍ STÁLÉ KOMISE PRO LÉKAŘE A ZDRAVOTNÍKY BOJUJÍCÍ SE SOUČASNOU PANDEMIÍ

OTÁZKA: Je možné se modlit v maskách a rukavicích? Jak se mají modlit zdravotníci, kteří nemohou vykonat klasickou rituální očistu, neboť si nemohou sundat tyto ochranné pomůcky? Nebo pacienti na plicní ventilaci, kterým by uškodila i náhradní rituální očista čistou zeminou či pískem? Jak se mají modlit zdravotníci, kteří nepřetržitě po dlouhou dobu zasahují při záchraně lidských životů?

CO DĚLAT, POKUD UCÍTÍME, ŽE PRÁVĚ NASTALA NOC ÚRADKU?

OTÁZKA: Pokud nějaký muslim uvidí u některé z posledních deseti nocí Ramadánu znaky nasvědčující tomu, že šlo o Noc úradku, může toto své pozorování šířit mezi jiné muslimy? A co říci ohledně těch, kteří po těchto znameních Noci úradku pátrají a fotí či natáčí na video, co spatřili?


PŮST SENIORŮ A CHRONICKY NEMOCNÝCH

OTÁZKA: Existuje nějaká úleva pro staré lidi a osoby trvale nemocné, aby mohli přerušit svůj půst? Jaké jsou další kategorie lidí, kterým je dovoleno přerušit půst? A co je třeba udělat namísto toho? 

ODPOVĚĎ:

ŠEJCH AL-FEWZÁN O POHROMÁCH, KTERÝM SVĚT V TĚCHTO DNECH ČELÍ

OTÁZKA: Jaká je Vaše rada ohledně pohrom, kterým v těchto dnech čelíme, vzhledem na události, které zmítají celým světem? Jaké stanovisko má vůči nim zaujmout student náboženské nauky?

ODPOVĚĎ: 

ČASOVÝ LIMIT PRO ZKRACOVÁNÍ A SPOJOVÁNÍ MODLITEB NA CESTĚ

RADA SESTRÁM, KTERÉ VNÍMAJÍ SVŮJ DŮM JAKO VĚZENÍ

HLEDAL JSEM NAUKU, ALE MYSLÍM, ŽE MI TO NIC NEDALO

LZE SI V MEŠITĚ REZERVOVAT MODLITEBNÍ MÍSTA V PŘEDNÍCH ŘADÁCH?

OTÁZKA: Je dovoleno, aby si člověk zarezervoval na páteční modlitbu místo v předních řadách mešity, zatímco je stále mimo mešitu? 

ODPOVĚĎ:

MANŽEL MÁ POMÁHAT SVÉ MANŽELCE V DOMÁCNOSTI A CTÍT JEJÍ PŘÁTELE

OTÁZKA: Má manžel pomáhat své manželce v domácnosti? Jaký by měl mít vztah k jejím přátelům?

ODPOVĚĎ