Vaše dotazy

STRUČNĚ O KORÁNSKÉM POHLEDU NA JEŽÍŠE, SYNA MARIINA, MÍR S NÍM

OTÁZKA: Jsem křesťan, mohli byste mi něco stručného sdělit ohledně toho, jak nahlíží Korán na osobu Ježíše Krista?

ODPOVĚĎ:

VYDAVATELSTVÍ ISLÁMSKÉ LITERATURY V ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLICE

OTÁZKA: Existuje v České republice či na Slovensku nějaké vydavatelství zaměřené na islámskou literaturu?

ODPOVĚĎ:

POVINNÝ PŮST A BEZPEČNOSTNÍ SMĚRNICE PŘI VÝKONU OBTÍŽNÝCH ZAMĚSTNÁNÍ

OTÁZKA: Existují výjimky z povinného ramadánského půstu pro zaměstnance fyzicky extrémně náročných zaměstnání, kde bezpečnostní směrnice vyžadované zaměstnavatelem nedovolují postit se? Jsou nějak specifikovány?

ODPOVĚĎ:

POVOLUJE ISLÁM JÓGU?

OTÁZKA: Je podle islámu dovoleno praktikovat jógu jako cvičení pro zdraví?

ODPOVĚĎ:

JAK POZNAT, KTERÝ HŘÍCH JE VELEHŘÍCHEM?

OTÁZKA: Jak co nejjednodušeji poznat velký hřích od malého hříchu a jak bojovat proti vlastnímu hřešení?

ODPOVĚĎ:

Islám nepovažuje všechny hříchy za stejně závažné. Uznává jednak existenci zhoubných a těžkých velehříchů a jednak existenci hříchů menších, méně závažných.

BARVENÍ ŽENSKÝCH VLASŮ ČERNOU HENOU

OTÁZKA: Je muslimkám dovoleno barvení vlasů černou henou?

ODPOVĚĎ:

SYSTÉM DOHLEDU NAD ZAHRANIČNÍMI PRACOVNÍKY V ZEMÍCH ZÁLIVU JE NEISLÁMSKÝ

OTÁZKA: Co soudíte o novodobém otroctví v bohatých arabských zemích, které mapuje například i dánský koprodukční dokument Služebnou v pekle (ang. Maid in Hell), promítaný u nás v rámci festivalu jeden svět a uváděný nedávno i Českou televizí? [1]

ODPOVĚĎ:

ISLÁM ODSUZUJE VŠECHNY PODOBY SOUDOBÉHO RASIZMU BEZ OHLEDU NA PŮVOD, VYZNÁNÍ A BARVU PLETI PACHATELE

OTÁZKA: Jak se ve světle současných událostí ve světě stavíte k problému rasizmu? Mám však na mysli nejen činy pravicových extremistů, ale i namnoze přehlížený problém všudypřítomné a otevřené nenávisti vůči původnímu bílému obyvatelstvu ze strany muslimských a afrických migrantů na Západě. Rasizmus přece není, jen když jsou pachateli běloši. Ale multikulturalisté, neomarxisté, liberálové a všelijací jiní vítači migrantů odmítají nebílý rasizmus vidět.

ROUHÁNÍ VŮČI VZNEŠENÝM ANDĚLŮM

OTÁZKAV knize o andělích v islámu jsem narazil na zmínku, že Židé neuznali Džibríla a také, že by měl být člověk popraven, když špatně o andělích mluví, je to pravda?

ODPOVĚĎ:

JAK SE POMODLIT SVÁTEČNÍ MODLITBU DOMA SÁM, BEZ IMÁMA A MEŠITY?

OTÁZKA: Vzhledem k opatřením na zamezení dalšího šíření pandemie koronaviru se v naší zemi nebude modlit sváteční modlitba. Jak mám postupovat? Můžu se ji pomodlit doma se svou rodinou, bez imáma a mešity?

ODPOVĚĎ: