Islámské právo

ISLÁMSKÝ KALENDÁŘ – VÝZNAMNÁ OBDOBÍ V ROCE, SUNNA A BID’A V NICH

Chvála Alláhu, požehnání a mír Jeho Poslu a všem, kdo ho v Pravdě následují.

PRVNÍCH DESET DNÍ MĚSÍCE ZÚ L-HIDŽDŽA A DOBRÝ SKUTEK V NICH

Právě jsme přivítali vznešený měsíc zú l-hidždža, který je nazván podle pouti a který je jedním ze zakázaných měsíců.
Alláh Nejvyšší pravil:
لْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ
 Pouť budiž konána v měsících známých. (Bekara: 197)

ZEKÁT AL-FITR

Zekát al-fitr neboli sadekatu l-fitr je povinností každého muslimo, podle hadísu, který je zaznamenán na autoritu Abdulláha ibn Omara رضي الله عنه, který říká:

LEJLETU L-KADR PERSPEKTIVOU KORÁNU A SUNNY

 Alláh říká:

PRAXE SELEF V RAMADÁNU

 Podání o tom, jak se naši zbožní předkové stavěli k tomuto velikému měsíci jsou četná, uvedeme jen několik nejžárnějších příkladů.

PŘEDNOSTI MĚSÍCE ŠA'BÁNU

 Alláh vznešený pravil:

ZÁKAZ VOLNÉHO MÍSENÍ MUŽŮ A ŽEN

Mezi fenomény typicky spojované s muslimskými společnostmi, vycházejícími z pravidel a nařízení islámu patří i snaha ve veřejném životě omezovat volné mísení mužů a žen. Tato snaha vychází ze snahy kontrolovat lidskou sexualitu, povzbuzovat mravní jednání a zamezovat možným negativním důsledkům nelegálních pohlavních vztahů a mravně závadového konání.

VÝHODY A POZITIVA MODLITBY PODLE IBN KAJJÍMA AL-DŽEWZÍJJE

 Alláh Vznešený řekl:

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلا عَلَى الْخَاشِعِينَ
"Hledejte pomoc v trpělivosti a v modlitbě! To věc je věru velmi obtížná, kromě pro pokorné" (Korán 2:45)
A také řekl:

DILEMA MUSLIMŮ V SEKULÁRNÍ SPOLEČNOSTI, DÍL 4.: PRÁCE VE STÁTNÍCH SLUŽBÁCH SEKULÁRNÍHO REŽIMU

 Rozhodnutí závisí na stavu a okolnostech daného případu. Musí být splněny následující podmínky:

DILEMA MUSLIMŮ V SEKULÁRNÍ SPOLEČNOSTI, DÍL 3.: SOUD PŘED SEKULÁRNÍ INSTANCÍ

 Obecné pravidlo je, že je podle konsensu všech muslimských učenců zakázáno hledat rozsudek mimo, nežli dle Koránu a Sunny Božího Posla صلى الله هليه و سلم. Neboť Alláh Nejvyšší pravil ohledně těch, kteří následovali zákon a soud faraona a nenásledovali zákon Boží: