O NÁS

Naše motto:

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا

Přišla pravda a zmizel klam, a věru klam je něčím, co zmizí. (al-Isrá´:81)

Naše internetové stránky vznikly před jedenácti lety jako první edukativní portál se zaměřením na islám, jeho učení, Korán a Sunnu a myšlenkový svět muslimů. Tak nachází své poslání mezi jinými podobnými weby v českém a slovenském jazyce. Snaží se jejich činnost doplňovat a nikoli duplikovat.

Pět pilířů naší mise:

1. Zveřejňovat objektivní informace o výše vzpomenutých tématech, s důrazem na správnou islámskou věrouku a správné pochopení islámu, které je v souladu s tradicí pochopení a praxe zbožných předků muslimské ummy.

2. Rozvíjet kulturu islámského myšlení v českém jazykovém prostředí prostřednictvím publikací, překladů, knih, postřehů, esejí a článků a vyvažovat tím stále aktuální nedostatek české literatury o islámu, psané samými muslimy.

3. Působit jako pozitivní faktor integrace muslimských komunit jak mezi sebou navzájem, tak i navenek, působit proti stereotypnímu vnímání islámu jako něčeho v české společnosti cizorodého a rozvíjet pozitivním směrem vztahy mezi muslimy a nemuslimy v ČR.

4. Správným způsobem vzdělávat muslimy v jejich víře, bez uhýbání, politické korektnosti, pokřivení, inovací a bludných interpretací a vystupovat proti těmto negativním jevům, kdykoli, kdekoli a u kohokoli se objeví se objeví

5. Doplňovat současné spektrum webů českých muslimů a podporovat je, nikoli s nimi soutěžit a konkurovat jim v účelu, za jakým byly vytvořeny.


Sedm odpovědí proč E-Islám

E jako Edukace. Jsme tu především od toho, abychom muslimům i nemuslimům zprostředkovali učení Koránu a Sunny a základní poznatky klasických islámských nauk. 

E jako Erudice. Tohoto dosahujeme zpracováváním zájmového materiálu zasvěceným, odborným a encyklopedickým způsobem tak, abychom zachytili vše podstatné a danou tematiku vyčerpali.

E jako Exkluzivita. Naše práce má proto charakteristický rukopis a náš web obsahuje články a texty, které se jinde na českém internetu nevyskytují. Přinášíme nejen bezprostřední překlady z arabštiny a dalších světových jazyků, ale také autorské články, eseje, úvahy a reakce.

E jako Explicita. Snažíme se v naší misi vyhýbat dvěma extrémům, do nichž se mnoho podobných projektů propadá. Na jedné straně je to přílišná apologie a defétizmus, na straně druhé křečovitá snaha kontrovat a stát v opozici oproti konvenčnímu vidění světa. My se snažíme být jasní a nekompromisní, zároveň však vstřícní, asertivní a odmítající jakoukoli agresi.

E jako Evropa. Považujeme se za muslimské obyvatele Evropy. Nejsme výhradním způsobem svázáni s žádnou národností nebo státní příslušností. Chceme být mostem mezi Okcidentem a Orientem a chceme proto hovořit jazykem, kterému Evropané rozumějí. Naší vlastí je nejen Východ, ale také Západ.

E jako Evoluce. Navazujeme na tradici zbožných předků a jsme v ní pevně zakotveni. Neuhýbáme však ani nejsoučasnějším tématům a reflektujeme vývoj, změny a posuny v muslimském myšlení, které podobně jako myšlení jakékoli jiné skupiny lidí není nehybným monolitem.

E jako Eliminace extremizmu. Konečným důsledkem všeho předešlého je hlubší poznání a porozumění mezi muslimy i nemuslimy, odkrytí pravdy pod závojem předsudků, hlubší porozumění sobě i jinakému, posílení vlastní identity, ztráta pocitu jejího ohrožení, prohloubení náboženské gramotnosti a zvýšení imunity proti rozmanitým extrémizmům, radikalizmům, fanatizmům a nenávistným ideologiím, ať už pramení ze zdrojů v myšlení muslimském, pravicovém, levicovém, konzervativním anebo liberálním.

Naše portfolium:

Do rodiny projektu E-Islám patří kromě stejnojmenného webu a facebookových stránek Islámské nauky a islám v praxi také instagramový účet Zlaté rady, twitterový účet Dobré slovo, youtubový kanál Minaret Media a telegramový kanál Cesty míru.

Ty využívají pro splnění základní mise E-Islámu prostředků specifických pro konkrétní sociální sítě.