Vnější projevy nové levice a její přesah k Palestině Nová levice je na první pohled ...

V důsledku nepřiměřené izraelské odplaty za útok Hamásu ze dne 7. října 2023 se po ...

Ramadán nejlépe přivítáme, pokud dodržíme následující čtyři věci:   1. Prosbu před jeho začátkem. Tato ...

Idea národa a národního státu je tezí, skrze níž sionisté zřejmě nejvíce rozrušili integritu, kulturu ...

4. Kolonialismus Ač osobně považuji toto vysvětlení za zhruba stejně pravděpodobné jako vysvětlení imperialismem, posadím ...

Izrael je spojencem Západu již dlouhá léta. Podle toho mu také nadržují politici, akademici i ...

Představme si následující příběh. Je sobota ráno, okolí se probouzí do poetického májového dne. Slunce ...

4. Palestina je důkazem pravdivosti islámu a jeho nadřazenosti nad všechny lidské světonázory. Posel Boží ...

2. Palestina je symbolem nepřerušené prorocké výzvy k uctívání pouze Jediného Pravého Boha. Islám je ...