Idea národa a národního státu je tezí, skrze níž sionisté zřejmě nejvíce rozrušili integritu, kulturu ...

4. Kolonialismus Ač osobně považuji toto vysvětlení za zhruba stejně pravděpodobné jako vysvětlení imperialismem, posadím ...

Izrael je spojencem Západu již dlouhá léta. Podle toho mu také nadržují politici, akademici i ...

Představme si následující příběh. Je sobota ráno, okolí se probouzí do poetického májového dne. Slunce ...

4. Palestina je důkazem pravdivosti islámu a jeho nadřazenosti nad všechny lidské světonázory. Posel Boží ...

2. Palestina je symbolem nepřerušené prorocké výzvy k uctívání pouze Jediného Pravého Boha. Islám je ...

Chvála Alláhu, požehnání a mír Jeho Poslu, jeho rodu, jeho společníkům a všem jeho následovníkům. ...

Meze sdílení utrpení v rámci ummy Vznešený Alláh praví: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ...

Jménem Alláha Milostiplného, Smilovného. Chvála Alláhu, Pánu všech světů. Vzhledem na mimořádnost pohromy, která dopadla ...