Ptali jste se někdy, kde se nejblíže k hranicím ČR a SR dá nalézt několik ...

Na severovýchodě sousední země, Polska, v regionu města Białystok, se nachází několik dědin, které se ...

Památky muslimské sakrální architektury se nachází i v bezprostředním okolí ČR. Jednu z nejbližších najdete ...

Historie muslimů střední Evropy je plná poučných událostí a překvapivých, zcela neznámých faktů. V současné ...

Na této španělské známce z roku 1986 je zachycena podobizna umajjovského panovníka 'Abdurrahmána II. (žil ...

Český literární klasik Jan Neruda (1834-1891) při své cestě do Svaté Země navštívil v roce ...

Ludvík Kuba (1863-1956) byl český malíř, etnograf a folklorista sbírající lidové písně. Tento nadšený národní ...

Ruská federace s necelými 143,7 miliony obyvatel je domovem 6,5% muslimské menšiny, kterou tvoří z ...

Město Mekka v horách Hidžázu je známé tím, že se v něm nachází al-Harám, nejvýznamnější ...