بسم الله الرحمان الرحيم Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha Jediného, který nemá společníka a dosvědčuji, že Muhammed صلى الله عليه و سلم je jeho služebníkem a poslem, pravdomluvným a důvěryhodným. Vybízejme sebe i druhé k bohabojnosti, dodržování všech pilířů islámu, náboženských povinností a ...

Mnozí si pokládají otázku: Jak muslimové mají navrátit ctnosti islámu k životu a probudit je uvnitř sebe, aby byli tím, čím byli kdysi a vymanili se z toho, v čem jsou dnes? Jak může dnešní umma sobě samé znovu navrátit svou kdysi ztracenou velkolepost? Jak je možné, že jsou nejopovrhovanějšími poté, co byli nejuznávanějšími? Nejbídnějšími poté, co byli nejvznešenějšími? Nejubožejšími poté, ...

Neduhy moderní muslimské mysli Slovutný aš-Ša'bí kdysi dávno pravil: „Nenadejde soudný den, dokud nebude skutečné vědění považováno za neznalost a dokud nebude naprostá ignorance považována za vrchol vědění.“ Chalíl ibn Ahmed pravil: „Lidé jsou čtyř druhů a každý nevyhnutelně spadá do jednoho z nich. Prvním je člověk, který umí a ví, že umí – to je učenec, jeho se ptejte. ...

Drž se, ševče, svého kopyta Jednoho z mudrců se otázali: „Kdo vládne znalostmi všech oborů lidského vědění?“ „Lidstvo,“ odpověděl učenec. Tj. není nikdo, kdo by rozuměl všem vědám, avšak lidstvo jako celek je ovládá. Jeden ze zbožných předků pravil: „Některé věci jsme se naučili, zatímco o jiných nemáme ani tušení. Proto nepokazíme to, co jsme se naučili, mluvením o tom, ...

V Království Saúdské Arábie podle informací místního týmu observatoře pro pozorování měsíce byl dnes v podvečer zpozorován srpek nového měsíce, jak bylo potvrzeno místním vrchním šarí’atským soudem. Islámský lunární měsíc zu l-hidždža proto nastupuje už dnešní nocí, prvních 10 dní měsíce zu l-hidždža, posledního (12.) měsíce hidžretského kalendáře, z tohoto důvodu začíná OD ČTVRTKA 30. ČERVNA 2022 8. den, tedy ...

بسم الله الرحمن الرحيم Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha Jediného, který nemá společníka a dosvědčuji, že Muhammed صلى الله عليه و سلم je jeho služebníkem a poslem, pravdomluvným a důvěryhodným. Vybízejme sebe i druhé k bohabojnosti, dodržování všech náboženských povinností a ubírejme se ...

Odborná skromnost zbožných předků Naši zbožní předkové se drželi pravidla vyřčeného jedním z nich: „Vědění mám jen tolik, nakolik jsem si sám vědom, že sám nejsem nejznalejší.“ Se'íd ibn Džubejr pravil: "Člověk zůstává učeným, dokud pátrá po znalostech a učí se. Když tuto cestu opustí a pomyslí si, že už na nikom nezávisí a všechno zná, stává se největším ignorantem." ...

Sahábové o limitech vlastní znalosti Společníci Posla Božího صلى الله عليه وسلم., ať je s nimi všemi Alláh spokojen, velmi dobře znali meze a hranice, za nichž už jejich vědomosti nesahají a také si byli velmi dobře vědomi slov „já nevím.“ Oni přímo ztělesňovali vznešenou ctnost hovořit jen to, co vědí a zdráhat se odpovídat na otázky, o nichž nemají ...

Na světě není nic lepšího, nežli vědění. Obzvláště pak v oblasti víry a náboženství. Takové vědění, taková nauka zůstává s člověkem i poté, co ho na onom světě opustí vše ostatní, je-li ovšem provázena zbožnými činy a vznešenými mravy. Pokud jimi provázena není, stává se jen dalším důkazem proti lidskému jedinci. Vznešený Alláh ohledně Proroka Júsufa/Josefa, mír s ním, jenž ...

بسم الله الرحمان الرحيم Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha Jediného, který nemá společníka a dosvědčuji, že Muhammed صلى الله عليه و سلم je jeho služebníkem a poslem, pravdomluvným a důvěryhodným. Vybízejme sebe i druhé k bohabojnosti, dodržování všech pilířů islámu, náboženských povinností a ...