Islámská nadace v Brně a redakce e-Islam.cz s přidruženým portfoliem na sociálních sítích si vás dovoluje pozvat do Brněnské mešity na přednášku s následnou diskusí, otázkami a odpověďmi. Zváni jsou všichni kdo mluví, nebo alespoň rozumějí česky. Přednáška se bude nést v duchu koránského motta: "Což nepřišel čas pro ty, kdož uvěřili?" V sobotu 1. 4. 2023 po modlitbě 'asr, ...

بسم الله الرحمان الرحيم Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha Jediného, který nemá společníka a dosvědčuji, že Muhammed صلى الله عليه و سلم je jeho služebníkem a poslem, pravdomluvným a důvěryhodným. Vybízejme sebe i druhé k bohabojnosti, dodržování všech pilířů islámu, náboženských povinností a ...

Ústředí muslimských obcí v ČR vyhlásilo v úterý 29. Ša’bánu 1444 po hidžře (21. března 2023 kř. éry) začátek letošního Ramadánu po západu slunce dnešního dne, tedy středy 22. března 2023. První ramadánskou nepovinnou modlitbu teráwíh se proto budete moci pomodlit už dnes, ve středu 22. 3. 2023 po povinné večerní modlitbě (arab. العشاء al-‘išá´). Prvním postním dnem bude tedy ...

بسم الله الرحمان الرحيم Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha Jediného, který nemá společníka a dosvědčuji, že Muhammed صلى الله عليه و سلم je jeho služebníkem a poslem, pravdomluvným a důvěryhodným. Vybízejme sebe i druhé k bohabojnosti, dodržování všech pilířů islámu, náboženských povinností a ...

Ibn 'Abdilberr ve svém díle at-Temhíd uvádí, že zbožný muž zvaný 'Abdulláh al-'Umerí jednou napsal dopis imámu Málikovi ibn Anas. V tomto dopise povzbuzoval Málika, aby vyhledával samotu a věnoval se tajným dobrým skutkům tak, jako to činí on sám. Málik mu na tento dopis odpověděl slovy: "Zajisté Alláh rozdělil dobré skutky mezi lidmi zrovna tak, jako rozdělil i obživu ...

V měsíci Ša'bánu roku 842 po hidžře dokončil významný učenec hadísů, háfiz Ibn Hadžer al-'Askalání svůj velkolepý komentář na al-Buchárího sahíh, nazvaný Fethu l-Bárí. Tento komentář je nejznámějším a nejčtenějším komentářem al-Buchárího sbírky Sahíh dodnes. Na počest tohoto svého počinu uspořádal velkou hostinu, aby tento přelomový bod ve svém životě náležitě oslavil. Na tuto hostinu sezval spoustu učenců, soudců, guvernérů, ...

Šakík ibn Ibráhím al-Balchí řekl: "Brány úspěchu bývají lidem uzamčeny kvůli šesti důvodům: Příliš se zaobírají Božími dary a jejich zpracováváním, aniž by děkovali Alláhu za to, že je vůbec mají. Příliš touží po nauce a vědění, aniž by s její pomocí usilovali uctívat Alláha a přibližovat se k Němu. Příliš pospíchají páchat hříchy a zároveň oddalují pokání a prosbu ...

بسم الله الرحمان الرحيم Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha Jediného, který nemá společníka a dosvědčuji, že Muhammed صلى الله عليه و سلم je jeho služebníkem a poslem, pravdomluvným a důvěryhodným. Vybízejme sebe i druhé k bohabojnosti, dodržování všech pilířů islámu, náboženských povinností a ...

Muhammed ibn Wási' ibn Džábir al-Azdí al-Basrí (zemřel v roce 123 či 127 hidžry) byl velkým vypravěčem hadísů v druhé generaci muslimů, tj. byl následovníkem Prorokových سلى الله عليهه وسلم společníků, nechť je s nimi všemi Alláh spokojen. Vyprávěl od velkého množství sahábů, mezi nimi Anase ibn Málika رضي الله عنه a dalších. Bojoval na cestě Boží v Chorásánu a ...

Vznešený Alláh praví: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ‎ "A patří k Jeho znamením, že vám z vás samých manželky stvořil, abyste u nich klid nalezli. A vložil mezi vás lásku a dobro - a věru jsou v tom znamení pro lidi přemýšlivé." (Rúm: ...