Na českém internetu byly na adrese https://islammuslim.cz/ spuštěny nové internetové stránky týkající se islámu a islámských nauk, muslimů a muslimské komunity. Vznikly v okruhu někdejší Muslimské unie, dnes vystupující pod hlavičkou pokračujícího spolku Islámská asociace v Česku. Cílem je pomoci "českým i zahraničním muslimům žijícím v Česku při integrování se do společnosti,  řešení náboženské osvěty a edukace, včetně pomoci sociální ...

بسم الله الرحمان الرحيم Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha Jediného, který nemá společníka a dosvědčuji, že Muhammed صلى الله عليه و سلم je jeho služebníkem a poslem, pravdomluvným a důvěryhodným. Vybízejme sebe i druhé k bohabojnosti, dodržování všech pilířů islámu, náboženských povinností a ...

OTÁZKA: Jak se mám jako muslimská matka v nemuslimské zemi postavit vlivům odporujícím islámu, které působí ve škole, kam chodí mé děti, pokud chci zůstat tady v ČR a nemohu děti vzdělávat doma? Mám na mysli především různé moderní problémy typu tzv. sexuální výchovy, otázky LGBT apod., které jsou dětem předkládány přímo učiteli přímo na školách a přímo během vyučování ...

Abu l-Feredž ibnu l-Džewzí napsal: "Není mrtvolou ten, koho duše již vyprchala z místa mezi oběma jeho lopatkami. Naopak mrtvolou je ten, kdo nerozumí, jaké nároky má u něj Vznešený Alláh!" V jiném svém díle tentýž autor píše: "Rozmýšlej nad tím, jak ohavné a nicotné jsou hříchy! Potěšení z nich záhy pomine, ale jejich hříšná podstata zůstane. Měj se před ...

Zbožný umejjovský chalífa Omar ibn 'Abdil'azíz, který byl sám žákem společníků Proroka Muhammeda صلى الله عليه وسلم a vnukem druhého pravověrného chalífy Omara ibnu l-Chattába رضي الله عنه za necelé tři roky svého vládnutí napravil četné křivdy, jichž se dopustili vládcové před ním, znovu naplnil státní kasu, těžce zkoušenou rozhazovačným životem vládců před ním a znovu nastolil v říši vládu ...

Milé sestry v islámu! redakce portálu E-Islam.cz vám oznamuje, že byl spuštěn zápis do zimního semestru česko-slovenské pobočky mezinárodní islámské internetové akademie Sefíratu l-islám (Safeerat Al Islam). Zapsat se můžete prostřednictvím internetového formuláře na tomto odkaze. Zápis poběží až do 31. 8. 2023 a zimní semestr začne 3. 9. 2023 in šá Alláh.   O akademii Sefíratu l-islám Tato mezinárodní ...

بسم الله الرحمان الرحيم Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha Jediného, který nemá společníka a dosvědčuji, že Muhammed صلى الله عليه و سلم je jeho služebníkem a poslem, pravdomluvným a důvěryhodným. Vybízejme sebe i druhé k bohabojnosti, dodržování všech pilířů islámu, náboženských povinností a ...

A nakonec, milý bratře, ti prozradím elegantní způsob, jak pomoci z pochybností nejen sobě samotnému, ale i komukoli dalšímu, který se potýká s podobnými problémy. Víru a jejímu nauku lze někomu vysvětlovat v zásadě dvěma způsoby. Tím prvním je předkládání důkazů pravdivosti víry a postavení základních pravidel jak ji chápat. Takto budujeme svou víru od pevných základů až po střechu ...

Potom, cos ode mne přijal výše zmíněných pět rad, milý bratře, věz, že nejsi první člověk, který si mi stěžoval na pochybnosti, které občas ohledně islámu mívá. V rozhovorech s velkým množstvím lidí, kteří vyjádřili své pochyby ohledně nejrůznějších oblastí a otázek jsem si všiml jedné věci, kterou měli společnou. Touto věcí bylo negativistické, destruktivní přemýšlení nasměrované k pátrání po ...

OTÁZKA: Často čtu a srovnávám to, co píší muslimové a nemuslimové a jak reagují na soudobé vědecké, filozofické i společenské problémy a nejrozmanitější výzvy moderní doby. Jako muslim sice stále pevně věřím tomu, že islám má na vše odpovědi, ale u muslimů je velmi často vůbec nenacházím. Dokonce se mi stává, že jejich odpovědi ve mně po srovnání s tím, ...