OTÁZKA: Člověk se snaží prosit Alláha pomocí prosebných modliteb v arabském jazyce, avšak dopouští se ...

OTÁZKA: Je možno učit se a recitovat koránské súry z přepisu z arabského písma do ...

Dánský lingvista, filolog a polyglot Rasmus Rask (1787 - 1832) ovládal 120 světových jazyků a ...

OTÁZKA: Znáte v česko-slovenském prostoru nějaké kvalitní učebnice arabského jazyka? Ideálně i s přiloženými nahrávkami ...

Arabština je mateřský jazyk více než 300 milionů lidí světa ve 22 zemích, od roku ...

An-Náfi‘, sluha Ibn Omarův, vzpomíná, že Ibn Omar políčkoval svého syna, když chyboval v jazyce.[1] ...

(...) Tedy, když první muslimové přišli do Sýrie a Egypta, kde se mluvilo řecky a ...

Znalosti arabského jazyka je přikládána velká důležitost a velký význam, protože jde o mocné spojení ...

 Šejchu l-islám Ibn Tejmíjja, Alláh mu budiž milostiv, byl otázán: ...