Proměnlivost nezbytných znalostí s ohledem na dobu a místo Výčet prvků množiny těchto nezbytně známých ...

Jak si naši zbožní předkové budovali svou autoritu A'meš pravil: “Naši zbožní předkové se učili ...

Autoritu si nekoupíš, ta není naprodej Falešné autority mezi následovníky předešlých písem Alláh vzpomíná a ...

Falešná autorita příliš benevolentních hledačů sporných úlev Islám je islám, takový, jak ho Alláh seslal ...

Falešná autorita příliš přísných, kteří přehánění ve víře Prvním příkladem falešných autorit, které bývají v ...

Naši zbožní předkové byli z tohoto důvodu mnohem přísnější v otázce správného chování, nežli v ...