Výše uvedené metody islámští učenci používají odjakživa. Jedná se o správný způsob nahlížení na šarí'u, ...

OTÁZKA: Může něco ze zákonů islámského práva dnes už neplatit, anebo alespoň neplatit v Evropě ...

OTÁZKA: Přichází islámská víra s něčím, co je nelogické a co odporuje zdravému selskému rozumu? ...

Fungování sodomitské propagandy a stadia normalizace sodomie Na samém začátku byla sodomie přísně trestaným hrdelním ...