Chvála Alláhu, požehnání a mír Poslu Jeho, jeho společníkům a všem, kteří následují jeho cestu ...

Řešení domnělé kontradikce s koránským příkazem následovat Sunnu Na tomto místě je důležité objasnit, že ...

Músá ibn Talha vyprávěl od svého otce Talhy ibn 'Ubejdulláha رضي الله عنه: „Prošli jsme ...

'Abdulláh ibn Omarرضي الله عنهما vyprávěl: „Jednou zrána jsem se vypravil za Poslem Božím صلى ...

Džábir ibn 'Abdilláh رضي الله عنه vyprávěl, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم ...

Jsou to učenci, kdo vede ummu v jejím chápání islámu. Zároveň jejich následování v sobě ...

Náboženští učenci mají v islámu mimořádné místo, jsou dědici prorockého poselství a skupinou v rámci ...