OTÁZKA: Člověk se snaží prosit Alláha pomocí prosebných modliteb v arabském jazyce, avšak dopouští se ...

OTÁZKA: Co říkají vážení učenci, imámové v náboženství, Alláh s nimi všemi budiž spokojen, o ...

OTÁZKA: Kdy na něčí inovace upozorňujeme ostatní? Může tak učinit každý? Kdy můžeme inovátora vzpomenout ...

OTÁZKA: Je každý, kdo v islámu spáchá inovaci, novotářem? Kdy konkrétního muslima, který se dopustí ...

OTÁZKA: Dnes jsme svědky významného politického fenoménu, který otřásá světem, jmenovitě povstání palestinského lidu proti ...

OTÁZKA: Jak vyřešit problém Palestiny, který se den ze dne stává stále více a více ...

OTÁZKA: Vysvětlíte, koho se týká princip loajality vůči věřícím a distancování se vůči nevěřících pro ...

OTÁZKA: Pokud někdo koná nějaký zbožný skutek s úmyslem získat odměnu tohoto světa, o kolik ...

OTÁZKA: Někteří říkají: „Uctíváme Alláha jen z lásky k Němu. Neobáváme se ani Jeho trestu ...