OTÁZKA: Někteří říkají: „Uctíváme Alláha jen z lásky k Němu. Neobáváme se ani Jeho trestu ...

OTÁZKA: Může si žena vybrat, zda si nechá příjmení po otci, anebo převezme manželovo? Co ...

OTÁZKA: Dovoluje islám práci v běžné, konvenční bance, kde probíhají transakce s úrokem? ODPOVĚĎ: Princip, ...

OTÁZKA: Proč je nutné klást tak velký důraz na správnou islámskou věrouku? Co činí právě ...

OTÁZKA: Kdo zodpovídá za změnu zla na dobro? A jak máme tuto svou povinnost splnit? ...

OTÁZKA: Jaký způsob máme zvolit k vybízení k dobru a odvracení od zla, k přikazování ...

OTÁZKA: Jaké vlastnosti má mít ten, kdo na sebe vezme úkol přikazovat vhodné a zakazovat ...

OTÁZKA: Co se myslí pod odsouzeníhodnými věcmi a proč islám trvá na tom, že mají ...

OTÁZKA: Jaké jsou v dnešní době hlavní povinnosti muslimských učenců vzhledem k nesnázím a pohromám, ...