OTÁZKA: Co říci o člověku, který, když mu někdo poradí ohledně nějakého konání, že se ...

OTÁZKA: Jak správně chápat naši víru? Jaké jsou principy správného přístupu k náboženství? Jak správně ...

OTÁZKA: Je povinností nemuslima, aby přijal islám? ODPOVĚĎ: Je povinností každého nevěřícího, aby přijal náboženství ...

OTÁZKA: Co je myšleno zlatou střední cestou a umírněností v náboženských záležitostech? ODPOVĚĎ: Zlatá střední ...

OTÁZKA: Může žena, která přijme islám a je už dříve provdaná za nemuslima, zůstat se ...

OTÁZKA: Jak naložit se zisky, které se na bankovním účtě objeví díky úročným sazbám? Je ...

OTÁZKA: Při pohledu na mnoho dnešních nábožensky vzdělaných lidí a na nesoulad mezi tím, co ...

OTÁZKA: Je ten, kdo zemře v důsledku kouření, považován za sebevraha? ODPOVĚĎ: Věříte tomu, že ...

Velký učenec, Dr. Sálih ibn Fewzán al-Fewzán, člen saudskoarabské Stálé komise starších učenců, popisuje ve ...