OTÁZKA: Dnes jsme svědky významného politického fenoménu, který otřásá světem, jmenovitě povstání palestinského lidu proti ...

OTÁZKA: Jak vyřešit problém Palestiny, který se den ze dne stává stále více a více ...

OTÁZKA: Vysvětlíte, koho se týká princip loajality vůči věřícím a distancování se vůči nevěřících pro ...

OTÁZKA: Někteří říkají: „Uctíváme Alláha jen z lásky k Němu. Neobáváme se ani Jeho trestu ...

OTÁZKA: Může si žena vybrat, zda si nechá příjmení po otci, anebo převezme manželovo? Co ...

OTÁZKA: Dovoluje islám práci v běžné, konvenční bance, kde probíhají transakce s úrokem? ODPOVĚĎ: Princip, ...

OTÁZKA: Proč je nutné klást tak velký důraz na správnou islámskou věrouku? Co činí právě ...

OTÁZKA: Kdo zodpovídá za změnu zla na dobro? A jak máme tuto svou povinnost splnit? ...

OTÁZKA: Jaký způsob máme zvolit k vybízení k dobru a odvracení od zla, k přikazování ...