OTÁZKA: Jak naložit se zisky, které se na bankovním účtě objeví díky úročným sazbám? Je ...

OTÁZKA: Při pohledu na mnoho dnešních nábožensky vzdělaných lidí a na nesoulad mezi tím, co ...

OTÁZKA: Je ten, kdo zemře v důsledku kouření, považován za sebevraha? ODPOVĚĎ: Věříte tomu, že ...

Velký učenec, Dr. Sálih ibn Fewzán al-Fewzán, člen saudskoarabské Stálé komise starších učenců, popisuje ve ...

OTÁZKA: Já a můj manžel jsme oba muslimové, ale v některých otázkách, včetně správného způsobu ...

OTÁZKA: Tazatel si stěžuje na chorobu, která se uhnízdila v jeho srdci – na pocity ...

OTÁZKA: Je možné se modlit v maskách a rukavicích? Jak se mají modlit zdravotníci, kteří ...

OTÁZKA: Pokud nějaký muslim uvidí u některé z posledních deseti nocí Ramadánu znaky nasvědčující tomu, ...

OTÁZKA: Existuje nějaká úleva pro staré lidi a osoby trvale nemocné, aby mohli přerušit svůj ...