(3) Co se týče spornosti podobných počínání z hlediska přesvědčení o výlučné pravdivosti islámu a ...

OTÁZKA: V jednom z pražských kostelů proběhla společná modlitba či prosba k Bohu za mír ...

Daleko explicitnějším důkazem je to, co vypráví Sa'd ibn Abí Wakkás رضي الله عنه. Posla ...

Dalším důkazem může být základní pravidlo nejistoty ohledně posmrtného osudu konkrétní osoby, jak je zřejmé ...

OTÁZKA: Půjde každý, kdo není muslim, do Pekla? Jaký je osud konkrétně našich příbuzných či ...

Během kterých modliteb se prosba odříkává? Islámští učenci nejsou úplně zajedno v tom, během kterých ...

Chvála Alláhu, požehnání a mír Poslu Jeho. V souvislosti se současným děním v Palestině a ...

OTÁZKA: Dovoluje islám ve válce útočit během džihádu na civilisty, jako ženy, děti, starce, postižené? ...