Užitek pohrouženosti při modlitbě 1. Pohrouženost do modlitby člověku dopomůže k tomu, aby tuto náboženskou ...

'Ammár ibn Jásir رضي الله عنهما vyprávěl,že slyšel, jak Posel Boží صلى الله عليه و ...

OTÁZKA: Je islámsky přijatelná praktika některých lidí v tom, že hledají požehnání ve věcech, v ...

Náfi’ slyšel 'Abdulláha ibn Omara رضي الله عنهما vyprávět, že Posel Boží صلى الله عليه ...

V posledních deseti nocích se nachází ليلة القدر lejletu l-kadr, tj. Noc úradku, o níž ...

Abú Hurejra رضي الله عنه zaznamenal že Prorok صلى الله عليه و سلم řekl: الصَّوْمُ ...

Ve jménu Alláha Milostiplného, Smilovného. Postavení měsíce Ramadánu je vůči ostatním měsícům podobné jako postavení ...

Ten, kdo se skutečně postí, to je ten, jehož všechny části těla se zdržují hříchů. ...

O postavení ženy v islámu si mnozí zvykli sáhodlouze hovořit, aniž by se kdy potkali ...