OTÁZKA: Muslim žijící v zahraničí dostal nabídku práce překladatele v překladatelské firmě. Má pracovat s ...

Vysvětlení tohoto hadísu vykladači a komentátory Sunny Al-Munáwí poskytl toto vysvětlení: „Výrazعبد 'abd – služebník, ...

Praktické dopady na život věřícího Učenci vyvodili z tohoto verše mnoho bezprostředních ponaučení pro náš ...

Úzký vztah mezi prosbou a Boží Jediností coby středobodem islámu V prosbě jsou obsaženy jednak ...

Ve svém životopise Ummu Ahmed Fátimy bintu l-Hasan al-Adželíje uvádí Ibn Asákír její slova: „Jednoho ...

Vysvětlení tohoto verše v Sunně An-Nu'mán ibn Bešír رضي الله عنه vyprávěl, že Posel Boží ...