Vnější projevy nové levice a její přesah k Palestině Nová levice je na první pohled ...

V důsledku nepřiměřené izraelské odplaty za útok Hamásu ze dne 7. října 2023 se po ...

Student Max Pelán oslovil Alího Větrovce, administrátora e-Islámu a přidruženého portfolia na sociálních sítích, s ...

Zakladatel a administrátor portálu e-Islam.cz a přidruženého portfolia na sociálních sítích se během srpnové konference ...

V situaci agresivně jednostranného proizraelského narativu českých médií, politiků a influencerů, je pro Čecha obtížné ...

4. Palestina je důkazem pravdivosti islámu a jeho nadřazenosti nad všechny lidské světonázory. Posel Boží ...

2. Palestina je symbolem nepřerušené prorocké výzvy k uctívání pouze Jediného Pravého Boha. Islám je ...

Chvála Alláhu, požehnání a mír Jeho Poslu, jeho rodu, jeho společníkům a všem jeho následovníkům. ...

Drazí bratři a sestry v islámu, vážení přátelé obhájci lidskosti, dovolte mi Vás pozdravit pozdravem ...