Starodávná lidová pověst vypráví, že kdysi existoval jistý lid v jedné vesnici, který přidružoval k ...

Spravedlivý chalífa a imám této ummy, bratranec a zeť Posla Božího صلى الله عليه و ...

Prorokův صلى الله عليه و سلم bratranec 'Abdulláh ibn 'Abbás رضي الله عنهما, mudrc této ...

Uvádí se, že ke spravedlivému chalífovi a imámu této ummy, 'Alímu ibn Abí Tálib رضي ...

Dža'fer ibn Burkán vyprávěl, že Selmán al-Fárisí رضي الله عنه, upřímný hledač pravdy a vznešený ...

Imám Abú 'Abdilláh Šemsuddín Muhammed ibn Abí Bekr Ibnu l-Kajjim al-Džewzíja byl velký islámský učenec, ...

Vznešený Alláh pravil: وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ ۗ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا A učinili jsme ...

Svět je plný podivuhodných příběhů a zázraků všedního dne. Vznešený a Všemohoucí zasahuje do běhu ...

Spolehlivé záznamy nejranější historie muslimů uvádí podání od Muhammeda ibn Kajs ibn Ubády, který vypráví ...