Zamysli se nad moudrostí Alláha Nejvyššího. On dává králům, aby vládli nad Jeho služebníky, vytváří ...

Abú Hurejra رضي الله عنه vyprávěl, že Posel Boží صلى الله عليه وسلم řekl:  تُنْكَحُ ...

Sa´d Ibn Abí Wekkás رضي الله عنه vyprávěl, že Posel Boží صلى الله عليه و ...

Starodávná lidová pověst vypráví, že kdysi existoval jistý lid v jedné vesnici, který přidružoval k ...

Spravedlivý chalífa a imám této ummy, bratranec a zeť Posla Božího صلى الله عليه و ...

Prorokův صلى الله عليه و سلم bratranec 'Abdulláh ibn 'Abbás رضي الله عنهما, mudrc této ...

Uvádí se, že ke spravedlivému chalífovi a imámu této ummy, 'Alímu ibn Abí Tálib رضي ...

Dža'fer ibn Burkán vyprávěl, že Selmán al-Fárisí رضي الله عنه, upřímný hledač pravdy a vznešený ...