Imám Abú 'Abdilláh Šemsuddín Muhammed ibn Abí Bekr Ibnu l-Kajjim al-Džewzíja byl velký islámský učenec, ...

Vznešený Alláh pravil: وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ ۗ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا A učinili jsme ...

Svět je plný podivuhodných příběhů a zázraků všedního dne. Vznešený a Všemohoucí zasahuje do běhu ...

Spolehlivé záznamy nejranější historie muslimů uvádí podání od Muhammeda ibn Kajs ibn Ubády, který vypráví ...

V průběhu mnoha staletí mnozí učenci obnovovali a napravovali z nauky víry i praxe náboženství ...

Vypráví se, že jistý člověk jednou nalezl v jedné knize výrok připisovaný některými Poslu Božímu ...

Vznešený Alláh učinil některé věci klíčem od bran věcí jiných, takže každičká věc na světě ...

Ibn Abí Hátim uvádí se svým řetězcem vypravěčů následující příběh:  Matka věřících 'Áiša bint Abí ...

Imám 'Abdulghaní ibn Kudáma al-Makdisí ve svém díle at-Tewwábín uvádí i příběh muže, který jednou ...