OTÁZKA: Je možno učit se a recitovat koránské súry z přepisu z arabského písma do ...

Všechna chvála Alláhu, požehnání a mír Božímu Poslu صلى الله عليه و سلم, jeho rodině ...

SÚRETU L-FÁTIHATI 1 bismi ´lláhi ´rrahmáni ´rrahím 2 el-hamdu li lláhi rabbi ´l-'álemín 3 er-rahmáni ...