Jednoduchý a účinný způsob, jak se učit Korán zpaměti

brown and beige arabic calligraphy wall decor

Všechna chvála Alláhu, požehnání a mír Božímu Poslu صلى الله عليه و سلم, jeho rodině a všem jeho společníkům.

Následující metoda memorizace Koránu, kterou ukážu, se vyznačuje velkou jednoduchostí a rychlým a bravurním nástupem spolehlivého výsledku. Mnozí se takto naučili dokonce celý Korán a to za poměrně krátkou dobu. 

Všechna chvála Alláhu, požehnání a mír Božímu Poslu صلى الله عليه و سلم, jeho rodině a všem jeho společníkům.

Následující metoda memorizace Koránu, kterou ukážu, se vyznačuje velkou jednoduchostí a rychlým a bravurním nástupem spolehlivého výsledku. Mnozí se takto naučili dokonce celý Korán a to za poměrně krátkou dobu. 

Klíč a usnadnění spočívá v rozdělení toho, co se chceme naučit zpaměti na celky o osmi verších, případně se omezme jen na jednu stránku, pokud jsou verše delší. Postup je následující:

1. Recitujte dvacetkrát za sebou první z osmi zvolených veršů.

2. Recitujte dvacetkrát za sebou druhý z osmi těchto veršů.

3. Recitujte dvacetkrát za sebou třetí z osmi veršů.

4. Recitujte dvacetkrát za sebou čtvrtý z osmi veršů.

5. Recitujte dvacetkrát za sebou dohromady tyto první čtyři verše, z důvodu zafixování jejich vzájemné posloupnosti do paměti.

6. Recitujte dvacetkrát za sebou pátý z osmi zvolených veršů.

7. Recitujte dvacetkrát za sebou šestý z osmi těchto veršů.

8. Recitujte dvacetkrát za sebou sedmý z osmi těchto veršů.

9. Recitujte dvacetkrát za sebou osmý z těchto veršů.

10. Recitujte dvacetkrát za sebou pátý až osmý z těchto zvolených veršů, tedy druhou čtveřici, z důvodu zafixování jejich vzájemné posloupnosti do paměti.

11. Recitujte za sebou všech osm těchto memorovaných veršů naráz, aby se vám vryly do paměti tak, jak následují po sobě.

12. Použijte tento stejný způsob na každou stranu Koránu, ale nepřekračujte denní limit osmi, případně nanejvýš jedné stránky, aby dávka toho, co se chcete učit nazpaměť, nepřekročila maximum toho, co jste schopni si pevně zapamatovat. To by totiž způsobilo pokles schopnosti zapamatovat si a následně si přesně vybavit naučené verše.

13. Pokud chcete následující den přejít na dalších osm veršů, případně na další stránku, nejprve opakujte, co jste se naučili včera, opět všech osm veršů nebo celou stránku naráz dvacetkrát po sobě. Tím si osvěžíte paměť, obnovíte znalost předešlého a můžete pokračovat dále stejným způsobem, který jsme výše nastínili.

Autor: šejch ‘Abdulmuhsin ibn Muhammed al-Kásim, imám Prorokovy mešity v Medíně