Muslimka, kterou Alláh poctil islámem, stejně jako její opatrovník si proto musí být vědomi, že ...

OTÁZKA: Jak moc nepřekročitelný je zákaz sňatku nemuslima s muslimkou? Neexistuje nějaká klička, aby si ...

OTÁZKA: Jak přesně probíhá mužská obřízka? Jaká je moudrost skrytá za tímto předpisem? Musí ji ...

(3) Co se týče možného mučednictví obětí zemětřesení, Abú Hurejra رضي الله عنه vypráví, že ...

(2) Podle učení islámu máme tyto živelné pohromy brát jako upozornění (arab. تنبيه tenbíh). Dobrý ...

OTÁZKA: Proč Alláh dovolí, aby nastala zemětřesení a jiné pohromy, které dopadají i na zbožné ...

OTÁZKA: Co přesně znamená vhodné (ma'rúf)? Jaký je vztah mezi termíny ma'rúf - vhodné (a ...

OTÁZKA: Jsou tzv. dealkoholizované nápoje, jako nealkoholické pivo či víno, povolené? Je muslimům dovoleno je ...

OTÁZKA: Je dovoleno vyrábět ocet? Je ocet dovolený, či zakázaný? Jak máme vědět, jak byl ...