OTÁZKA: Může muslim bojovat v armádě země, která není muslimská? Může, s ohledem na dnešní ...

OTÁZKA: Vím, že je v islámu zakázáno, aby manželka přejímala příjmení svého manžela. Co ale ...

OTÁZKA: Proč se při výpočtu času ranní modlitby bere v potaz nautický soumrak a v ...

OTÁZKA: Lze se modlit teráwíh i doma? A co dělat v případě, že se v ...

OTÁZKA: Když člověk v Ramadánu cestuje několik hodin autem či letadlem, má dodržet půst, anebo ...

OTÁZKA: Dá se někde uzavřít islámský sňatek neoficiálně, jen verbálně se dvěma svědky? Proč je ...

OTÁZKA: Přijala jsem islám jako jediná ze své rodiny. Nikdo jiný v mé rodině není ...

OTÁZKA: Jsem rozhořčena současnou situací na Východě. Ukrajinští běženci jsou přijímáni, zatímco Syřany nechala Evropa ...

OTÁZKA: Jak trávit měsíc Ša'bán? Jaké skutky v něm provádět a co naopak neprovádět? Je ...