Výše řečené nikterak neznamená, že se musíme izolovat od světa a být naprosto apolitičtí. Znamená ...

OTÁZKA: Jak se islám dívá na oslavy narozenin a výročí? Myslím osobní soukromé oslavy narozenin ...

(5) Co se týče koránského verše, často citovaného na podporu teze o svobodě volby ženy, ...

(4) Na tomto světě šarí'a nepředepisuje žádný stanovený fixní trest (arab. حد hadd) za porušování ...

(3) Dále je nutno neztrácet ze zřetele, že selže-li osobní zbožnost muslimky i vědomí individuální ...

(2) Druhou věcí, kterou si muslimky i muslimové mají uvědomit, je dvojí rovina platnosti šarí'atských ...

OTÁZKA: V souvislosti se zabitím muslimky M. A. v  Íránu "morální policí" za její údajně ...

OTÁZKA: Člověk nenavštěvuje mešitu a nemodlí se povinné modlitby s ostatními, dokonce do mešity nechodí ...