OTÁZKA: Jsem rozhořčena současnou situací na Východě. Ukrajinští běženci jsou přijímáni, zatímco Syřany nechala Evropa ...

OTÁZKA: Jak trávit měsíc Ša'bán? Jaké skutky v něm provádět a co naopak neprovádět? Je ...

OTÁZKA: Měsíc redžeb je jedním ze čtyř tzv. posvátných měsíců. Je v něm stanoveno nějaké ...

OTÁZKA: Jaký způsob máme zvolit k vybízení k dobru a odvracení od zla, k přikazování ...

OTÁZKA: Jaký je názor islámského učení na celibát, který praktikují kněží anebo mniši některých křesťanských ...

OTÁZKA: Může muslim v době, kdy se postí, darovat krev nebo krevní plazmu? Ruší jejich ...

OTÁZKA: Znáte v česko-slovenském prostoru nějaké kvalitní učebnice arabského jazyka? Ideálně i s přiloženými nahrávkami ...

OTÁZKA: Myslíte, že prvotní, nejpůvodnější křesťané (Jeruzalémská obec, židokřesťané) zastávali na Ježíše Krista názor, který ...

OTÁZKA: Jak je to v současnosti se salafizmem/wahhábizmem v islámském světě? Skutečně s stává mainstreamem? ...