OTÁZKA: Jaký je váš názor na bojkot firem podporujících sioninistickou okupaci Palestiny? Je v islámu ...

(3) Co se týče spornosti podobných počínání z hlediska přesvědčení o výlučné pravdivosti islámu a ...

OTÁZKA: V jednom z pražských kostelů proběhla společná modlitba či prosba k Bohu za mír ...

Daleko explicitnějším důkazem je to, co vypráví Sa'd ibn Abí Wakkás رضي الله عنه. Posla ...

Dalším důkazem může být základní pravidlo nejistoty ohledně posmrtného osudu konkrétní osoby, jak je zřejmé ...

OTÁZKA: Půjde každý, kdo není muslim, do Pekla? Jaký je osud konkrétně našich příbuzných či ...

OTÁZKA: Dovoluje islám ve válce útočit během džihádu na civilisty, jako ženy, děti, starce, postižené? ...

OTÁZKA: Jak se mám jako muslimská matka v nemuslimské zemi postavit vlivům odporujícím islámu, které ...

A nakonec, milý bratře, ti prozradím elegantní způsob, jak pomoci z pochybností nejen sobě samotnému, ...