OTÁZKA: Dědí muslim po své zesnulé muslimské manželce? A jak je to v případě, že ...

OTÁZKA: Co říká islám o dodržení daného slova a splění slibu? ODPOVĚĎ: Dodržet dané slovo ...

OTÁZKA: Jak se islám staví k problematice dluhů, dlužníků a věřitelů? ODPOVĚĎ: O důležitosti této ...

OTÁZKA: Od kolika let by se má dcera měla začít zahalovat? V jakém věku si ...

OTÁZKA: Je dovoleno modlit se nahlas, abych svého šestiletého syna naučila zikry, které se při ...

OTÁZKA: Jak reagovat na výtky těch, kteří popírají existenci života po smrti, Ráje a Pekla? ...

OTÁZKA: Jaký je váš postoj k tzv. Istanbulské úmluvě? Jaký máte názor na potenciální schválení ...

OTÁZKA: Našla jsem na internetu citát, který údajně pronesl Muhammed. Zněl: "Nejdokonalejší člověk je ten, ...

OTÁZKA: Pokud někdo poráží na maso drůbež, konkrétně kuřata, způsobem obdobným, jako to činí i ...