A nakonec, milý bratře, ti prozradím elegantní způsob, jak pomoci z pochybností nejen sobě samotnému, ...

OTÁZKA: Přichází islámská víra s něčím, co je nelogické a co odporuje zdravému selskému rozumu? ...

OTÁZKA: Uznáváte prý svobodu slova a náboženskou toleranci, ale zároveň tvrdíte, že každý člověk má ...