OTÁZKA: Člověk se snaží prosit Alláha pomocí prosebných modliteb v arabském jazyce, avšak dopouští se ...

OTÁZKA: Kdy na něčí inovace upozorňujeme ostatní? Může tak učinit každý? Kdy můžeme inovátora vzpomenout ...

OTÁZKA: Je každý, kdo v islámu spáchá inovaci, novotářem? Kdy konkrétního muslima, který se dopustí ...

Abú Hafs Sirádžuddín al-Bezzár jednou požádal svého učitele, šejchu l-islám Ibn Tejmíju, aby pro něj ...

Daleko explicitnějším důkazem je to, co vypráví Sa'd ibn Abí Wakkás رضي الله عنه. Posla ...

Dalším důkazem může být základní pravidlo nejistoty ohledně posmrtného osudu konkrétní osoby, jak je zřejmé ...

OTÁZKA: Půjde každý, kdo není muslim, do Pekla? Jaký je osud konkrétně našich příbuzných či ...

OTÁZKA: Pokud někdo koná nějaký zbožný skutek s úmyslem získat odměnu tohoto světa, o kolik ...