OTÁZKA: Myslíte, že prvotní, nejpůvodnější křesťané (Jeruzalémská obec, židokřesťané) zastávali na Ježíše Krista názor, který ...

'Abdulláh ibn Selám رضي الله عنه byl nesmírně vzdělaný, urozený, uznávaný a zbožný medínský rabín, ...

Imám Abú 'Abdilláh Šemsuddín Muhammed ibn Abí Bekr Ibnu l-Kajjim al-Džewzíja byl velký islámský učenec, ...

Spolehlivé záznamy nejranější historie muslimů uvádí podání od Muhammeda ibn Kajs ibn Ubády, který vypráví ...

Sultán 'Abdulhamíd II. (na trůně 1876-1909 kř. éry) vládl muslimskému světu ve velmi těžké době, ...

Abú 'Amr Uwejs ibn 'Ámir ibn Džuz´ ibn Málik al-Karní al-Murádí al-Jemení byl jedním z ...

Psal se rok 1798 gregoriánského kalendáře. Francouzský samoprohlášený císař Napoleon Bonaparte vtrhl do muslimského Egypta. ...

'Abdulláh ibn Mes'úd رضي الله عنه o svém přijetí islámu vypráví, že se tak stalo ...

Abú 'Ubejda 'Ámir ibn Džerráh رضي الله عنه byl jedním z deseti sahábů, kterým Alláh ...