Když jsou lidé dobří a poctiví, prospívají tím sami sobě, svým protějškům, lidem okolo sebe, ...

'Abdulláh ibn Omar رضي الله عنه vypráví, jak se jeden z medínských muslimů zeptal: "Posle ...

Vysvětlení tohoto hadísu vykladači a komentátory Sunny Al-Munáwí poskytl toto vysvětlení: „Výrazعبد 'abd – služebník, ...

Vysvětlení tohoto hadísu ve slovech zbožných předků 'Abdulláh ibn Mes'úd رضي الله عنه , vypravěčnašeho ...

'Abdulláh ibn Mes'úd رضي الله عنه slyšel Posla Božího صلى الله عليه وسلم říci: ليس ...

Lidé jsou různí, včetně těch, kteří se vyhlašují za tvé přátele. V případě, že uposlechneš ...

Velký islámský učenec a obnovitel víry Takíjuddín Ahmed ibn Tejmíja al-Hárání zanechal svým žákům a ...