Ve jménu Boha Milosrdného, Slitovného Chvála Alláhu, požehnání a mír Jeho Poslu, jeho rodu a ...

  Chvála Bohu, požehnání a mír Jeho Poslu. Je velikou pomluvou a nepravdou šířenou po ...