Odborník v hadísech, šejch Abú Abdurrahmán Mukbil bin Hádí al-Wádi'í v úvodu ke své knize ...

Ve jménu Boha Milosrdného, Slitovného Chvála Alláhu, požehnání a mír Jeho Poslu, jeho rodu a ...

  Chvála Bohu, požehnání a mír Jeho Poslu. Je velikou pomluvou a nepravdou šířenou po ...