Vysvětlení tohoto hadísu vykladači a komentátory Sunny Al-Munáwí poskytl toto vysvětlení: „Výrazعبد 'abd – služebník, ...

Vysvětlení tohoto hadísu ve slovech zbožných předků 'Abdulláh ibn Mes'úd رضي الله عنه , vypravěčnašeho ...

'Abdulláh ibn Mes'úd رضي الله عنه slyšel Posla Božího صلى الله عليه وسلم říci: ليس ...

Lidé jsou různí, včetně těch, kteří se vyhlašují za tvé přátele. V případě, že uposlechneš ...

Velký islámský učenec a obnovitel víry Takíjuddín Ahmed ibn Tejmíja al-Hárání zanechal svým žákům a ...

Jahjá ibn Jahjá an-Nejsábúrí vypráví, že zrovna seděl se Sufjánem ibn 'Ujejnou, když k němu ...

Abú Hurejra رضي الله عنه vyprávěl, že Posel Boží صلى الله عليه وسلم poradil: تَعَوَّذُوا ...

Sa'íd ibn Zejd ibn 'Amr ibn Newfel رضي الله عنه vyprávěl: „Dosvědčuji devíti lidem, že ...