Abú Hurejra رضي الله عنه vyprávěl: "V klanu Kudá'a žili dva muži, kteří přijali islám ...

Abú Zerr رضي الله عنه řekl: "Posle Boží, poraď mi v pár větách." Posel Boží ...

On byl nejlepší, nejmorálnější a nejsoucitnější ze všech synů lidstva. Plakal kvůli nám všem. Plakal ...

Abú Hurejra رضي الله عنه vyprávěl, že se Posel Boží صلى الله عليه وسلم jednou ...

Když jsou lidé dobří a poctiví, prospívají tím sami sobě, svým protějškům, lidem okolo sebe, ...

'Abdulláh ibn Omar رضي الله عنه vypráví, jak se jeden z medínských muslimů zeptal: "Posle ...

Vysvětlení tohoto hadísu vykladači a komentátory Sunny Al-Munáwí poskytl toto vysvětlení: „Výrazعبد 'abd – služebník, ...