OTÁZKA: Co přesně znamená pojem "tasawwuf"? Je to teologický termín, nebo termín obecný, bez oborové ...

A co je připraveno pro ženy? Nepřátelé Boží víry a Božího Zákona, kteří dnes rozvracejí ...

Ohledně hostin a dalšího užívání v Ráji Zejd ibn Arkamرضي الله عنه uvádí, že k ...

O rozmanitých krásách a slastech Ráje Abu l-Feredž ibnu l-Džewzí pravil: „Představí-li si člověk nekonečné ...

Podstata disciplíny a krocení ega na tomto světě Člověk je dále jediný tvor, který je ...

Toto nové stvoření znamená probuzení k novému životu, který není životem o nic méně, než ...

Všechna chvála a dík Alláhu náleží, neboť Vznešený Alláh jest Dárcem nejštědřejším. On připravil pro ...

Poté, co byl milovaný chalífa Osmán ibnu l-'Affán رضي الله عنه zavražděn cháridžovskými heretiky, přísahala ...

'Abdulláh ibn Omar رضي الله عنه vypráví, jak se jeden z medínských muslimů zeptal: "Posle ...