Výzkumník Tomáš Kypta z Olomoucké univerzity v rámci své magisterské práce o muslimech a jejich ...

Většina lidí si oblíbí člověka, který je dobro konající, bohabojný a bezúhonný (arab. صالح sálih), ...

OTÁZKA: Uznáváte prý svobodu slova a náboženskou toleranci, ale zároveň tvrdíte, že každý člověk má ...

Ti, které pobuřuje islámský rituál obětování zvířat či obecně ti, kteří protestují proti konzumaci masa, ...

OTÁZKA: Proč slavíte váš svátek tak, že brutálně týráte a zabíjíte zvířata? Proč svého boha ...

Argument nenávistí Někteří muslimští modernisté a liberální aktivisté mlčí o nebezpečí sodomie, anebo ho dokonce ...

Nejen velehřích, ale i smrtelný zločin Muž, který svévolně obcuje s jiný mužem, dopouští se ...

Fungování sodomitské propagandy a stadia normalizace sodomie Na samém začátku byla sodomie přísně trestaným hrdelním ...