OTÁZKA: Já a můj manžel jsme oba muslimové, ale v některých otázkách, včetně správného způsobu ...

OTÁZKA: Tazatel si stěžuje na chorobu, která se uhnízdila v jeho srdci – na pocity ...

OTÁZKA: Je možné se modlit v maskách a rukavicích? Jak se mají modlit zdravotníci, kteří ...

OTÁZKA: Pokud nějaký muslim uvidí u některé z posledních deseti nocí Ramadánu znaky nasvědčující tomu, ...

OTÁZKA: Existuje nějaká úleva pro staré lidi a osoby trvale nemocné, aby mohli přerušit svůj ...

OTÁZKA: Jaká je Vaše rada ohledně pohrom, kterým v těchto dnech čelíme, vzhledem na události, ...

OTÁZKA: Jak dlouho mohu využívat úlevu možnosti během cesty zkracovat a spojovat modlitby? Je nějak časově ...

OTÁZKA: Je dovoleno, aby si člověk zarezervoval na páteční modlitbu místo v předních řadách mešity, ...

OTÁZKA: Má manžel pomáhat své manželce v domácnosti? Jaký by měl mít vztah k jejím ...