Ibn Báz o řešení palestinské otázky

aerial view of city buildings during daytime

OTÁZKA: Jak vyřešit problém Palestiny, který se den ze dne stává stále více a více komplikovaným?

ODPOVĚĎ:

Chvála Alláhu.

Každý muslim je naplněn hlubokou lítostí a zármutkem, protože situace v Palestině je čím dál horší a horší, každý den stále komplikovanější, až se posunula do stavu, kterého jsme byli svědky v posledních dnech. Důvodem jsou neshody okolních zemí a jejich neschopnost postavit se společně na odpor a čelit společně stejnému nepříteli, přičemž podobně ani nebyli schopni ustavit u sebe vládu islámu, která je, jak Alláh stanovil, nezbytnou podmínkou tohoto vítězství.

Alláh přislíbil svou pomoc těm, kteří budou vládnout podle islámu, že získají moc a budou vládci na zemi. A též varoval před obrovským nebezpečím a nesmírným trestem, pokud se okolní národy nebudou schopny co nejdříve spojit a co nejvíce se držet předpisů islámu, obzvláště co se týče této věci, která se bezprostředně týká jak jich, tak i celého islámského světa.

V tomto kontextu je nezbytné vypíchnout skutečnost, že palestinský problém je ve své niterné podstatě problémem islámským, od začátku do konce. Nicméně nepřátelé islámu se ze všech sil snaží vymazat tento problém z mapy islámského světa a převést ho namísto toho na problém arabský, aby si nearabští muslimové začali myslet, že je to problém Arabů, s nímž oni nemají nic do činění. A zdá se, že v tomto svém plánu do jisté míry uspěli.

Proto si myslím, že tento problém nemá řešení, dokud k němu nebude přistupováno jako k problému islámskému a dokud nebudou všichni muslimové spolupracovat na hledání adekvátního řešení této otázky, dokud nebudou vést islámský džihád proti sionistům, dokud nevrátí zemi zpět jejím obyvatelům a dokud se židovští osadníci nevrátí zpět do zemí svého původu, z nichž přišli, přičemž původní židé tam mohou zůstat žít, ve svých městech a vesnicích, ovšem pod vládou islámskou, nikoli komunistickou či sekulární.

Tímto způsobem pravda zvítězí a faleš bude poražena. Lidé, kterým tato země patří, se budou moci navrátit zpět do své země, nyní spravované vládou a zákonem islámu a žádným jiným.

A Alláh je jediným zdrojem síly.

Poznámka: Tato fetwa je stará minimálně dvě desítky let a nesouvisí s aktuálními událostmi ve Svaté Zemi. Náš šejch odešel na lepší svět v roce 1999 kř. éry, což znamená, že fetwa byla vydána minimálně před 24 lety. Od té doby nedošlo v Palestině k žádnému významnějšímu posunu k lepšímu, spíše naopak. Toto jen dokazuje pravdivost slov a prozíravost našeho šejcha, stejně jako krátkozrakost a nekompetentnost velkého množství aktivistů a analytiků, kteří obviňují učence selefíjské da’wy z neaktivnosti tváří v tvář utrpení Palestinského lidu.

Odpověděl: ‘Abdul’azíz ibn ‘Abdilláh ibn Báz

Zdroj: “al-Kadíjetu l-filastíníja” in Medžmú’u l-fetáwá we l-makáláti l-mutenewwi’a, 1/277. V originále k dispozici na https://binbaz.org.sa/fatwas/23/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9

Překlad: Alí Větrovec