Fungování sodomitské propagandy a stadia normalizace sodomie Na samém začátku byla sodomie přísně trestaným hrdelním ...

Nepřizpůsobuj islám ani sobě, ani jiným Osoba, která následuje Korán, Sunnu, konsenzus muslimů a praxi ...

Očisti své srdce Vznešený Alláh v popisu Soudného dne varuje: يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا ...

OTÁZKA: Existuje tolik různých směrů islámu, tolik nepřeberných a protichůdných názorů muslimů a protimluvných odpovědí ...

Proměnlivost nezbytných znalostí s ohledem na dobu a místo Výčet prvků množiny těchto nezbytně známých ...

Jak si naši zbožní předkové budovali svou autoritu A'meš pravil: “Naši zbožní předkové se učili ...