Džábir ibn 'Abdilláh رضي الله عنه vyprávěl, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم ...

Jsou to učenci, kdo vede ummu v jejím chápání islámu. Zároveň jejich následování v sobě ...

Náboženští učenci mají v islámu mimořádné místo, jsou dědici prorockého poselství a skupinou v rámci ...

Společnosti – muslimské i nemuslimské – zoufale potřebují napravit. Nicméně, pozorováno z určité perspektivy, úžeji ...

Od Abú Hurejry رضي الله عنه se uvádí, že Posel Boží صلى الله عليه وسلم ...