بسم الله الرحمان الرحيم Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha Jediného, který nemá společníka a dosvědčuji, že Muhammed صلى الله عليه و سلم je jeho služebníkem a poslem, pravdomluvným a důvěryhodným. Vybízejme sebe i druhé k bohabojnosti, dodržování všech pilířů islámu, náboženských povinností a ...

OTÁZKA: Nemuslimský blízký příbuzný konvertitky k islámu (sám bez vyznání) si před smrtí přál pohřeb kremací. Ale islám, jak vím, neuznává pohřeb žehem. Je však této muslimce dovoleno splnit toto poslední přání v případě svého zesnulého nemuslimského blízkého a nechat svého nebožtíka zpopelnit v krematoriu a rozptýlit na oblíbeném místě? ODPOVĚĎ: Napříč fetwami současných učenců nacházíme, že jasně a nedvojznačně ...

Jeden z největších znalců koránského jazyka, Abu l-Kásim Mahmúd az-Zamechšerí, jenž byl zároveň i jedním z nejvýznamnejších stoupenců sekty mu'tezila, kdysi přišel o nohu. Jeho společníci se ho jednoho dne zeptali: „Vidíme, že máš dřevěnou protézu. Jak jsi přišel o svou nohu? Pověz nám svůj příběh.“ Jednonohý vzdělanec jim, pln zármutku a bolesti, vyprávěl: „To byla prosba mé matky.“ Dál ...

Spravedlivý chalífa Omar ibn 'Abdil'azíz se jednou otázal svých spolubesedníků: „Kdo je podle vás tou nejvíce nerozumnou osobou? Řekněte mi!“ „To je někdo, kdo prodá své dobro na onom světě za zisky tohoto světa,“ odpověděli jeho spolubesedníci. Omar jim odvětil: „A chcete, abych vám řekl, kdo je ještě více nerozumný, než takový člověk?“ „Ano, samozřejmě,“ přitakali oni. A spravelivý chalífa ...

بسم الله الرحمن الرحيم Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha Jediného, který nemá společníka a dosvědčuji, že Muhammed صلى الله عليه و سلم je jeho služebníkem a poslem, pravdomluvným a důvěryhodným. Vybízejme sebe i druhé k bohabojnosti, dodržování všech pilířů islámu, náboženských povinností a ...

Vnější projevy nové levice a její přesah k Palestině Nová levice je na první pohled těžko pochopitelná, leckdy i pro její vehementní kritiky. Dnes navíc nenajdeme žádnou organizaci či politickou stranu pod názvem „novolevicová“ či „neomarxistická“ s jasným manifestem své ideologie. Nová levice o sobě mluví často jen jako o levici, socialistech, či bojovnících za lidská práva, svobodu, rovnost a ...

V důsledku nepřiměřené izraelské odplaty za útok Hamásu ze dne 7. října 2023 se po celém světě vzedmula nová vlna propalestinského aktivismu, který upozorňuje na západní systémovou lhostejnost vůči civilním ztrátám v Gaze a na kořeny tohoto konfliktu. Tento aktivismus spojil dohromady různorodou plejádu lidí, které pojí empatie k trpícím lidem a požadavek okamžitého příměří v Gaze. K tomu ovšem ...

Student Max Pelán oslovil Alího Větrovce, administrátora e-Islámu a přidruženého portfolia na sociálních sítích, s rozhovorem pro svůj výzkum, zaměřený na fenomén tzv. "džihádizmu," tedy na extremistické uchopení islámské doktríny ozbrojeného džihádu. Toto je přepis jejich rozhovoru. Max Pelán: Můžeme říct, že se "džihádismus" rozšířil ve dvacátém století a později? Alí Větrovec: Myslím si, že dokonce ve dvacátém, dvacátém prvním ...

OTÁZKA: Může se dávat zekát islámským centrům a mešitám v Evropě, aby zde reprezentovaly a šířily islám, budovaly islámská centra, mešity a koránské školy, plnily svou celospolečenskou misi a hájily muslimskou věc? Může se toto vyložit jako rozdávání zekátu na cestě Boží a rozdělování zekátu těm, kdo ho vybírají? Obzvláště v situaci, kdy muslimové u nás obyčejně nejsou chudí a ...

Nejvyšší soud v Království Saúdské Arábie oznámil, že v pondělí 29. Ramadánu 1445 (tj. 8. dubna 2024) nebyl spatřen srpek nového měsíce a proto je zítra (tj. v úterý 9. dubna 2024) 30. den měsíce Ramadánu. Svátek přerušení půstu (arab. عيد الفطر 'ídu l-fitr) tedy proběhne až následující den, tj. ve středu 10. dubna 2024, dá-li Alláh.   Principu rozhodnutí ...