بسم الله الرحمن الرحيم Jménem Alláha Milostiplného, Smilovného. Chvála Alláhu, Pánu všech světů, požehnání a mír Jeho Poslu, jeho rodu, jeho společníkům a všem jeho následovníkům až do konce dní. Dny plynou, svět se točí a každá otočka přichází, zdá se, čím dál rychleji. Pravdu děl Posel Boží صلى الله عليه وسلم v hadísu od Anase ibn Málika رضي الله ...

بسم الله الرحمان الرحيم Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha Jediného, který nemá společníka a dosvědčuji, že Muhammed صلى الله عليه و سلم je jeho služebníkem a poslem, pravdomluvným a důvěryhodným. Vybízejme sebe i druhé k bohabojnosti, dodržování všech náboženských povinností a ubírejme se ...

Vznešený Alláh v Koránu ohledně dodržení počtu dní postního měsíce Ramadánu říká: وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ‎ "Dodržujte plně tento počet a chvalte Boha za to, že správně vás vede - snad budete vděční!" (Bekara: 185) Na jiném místě Všemohoucí Stvořitel říká: كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ‎ "Jezte a pijte v ...

OTÁZKA: Vím, že je v islámu zakázáno, aby manželka přejímala příjmení svého manžela. Co ale dělat v případě, že si žena už to své příjmení změnila na manželovo? Musí si ho změnit zpět na příjmení svého otce? ODPOVĚĎ: Akt změny nevěstina příjmení na manželovo je zakázán (arab. حرام harám) a jedná se o hřích, ba dokonce o těžký hřích, neboť ...

OTÁZKA: Může si žena vybrat, zda si nechá příjmení po otci, anebo převezme manželovo? Co když dodá manželovo příjmení ke svému a bude mít příjmení zdvojené? ODPOVĚĎ: Přejímání manželova příjmení při uzavírání manželského svazku je nově nastalá otázka, na níž není možno najít přímou odpověď v klasických knihách islámské právní vědy. Praxe změny příjmení při vstupu do manželství je nemuslimským ...

بسم الله الرحمان الرحيم Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha Jediného, který nemá společníka a dosvědčuji, že Muhammed صلى الله عليه و سلم je jeho služebníkem a poslem, pravdomluvným a důvěryhodným. Vybízejme sebe i druhé k bohabojnosti, dodržování všech náboženských povinností a ubírejme se ...

Andělé trestu Na toto vyprávění navazuje zmínka o tom, že tito andělé, kteří navštívili Ibráhíma v jeho domě, byli vysláni jako trest. Byli posláni zničit a vyhladit národ proroka Lúta/Lota, mír s ním, tím způsobem, že na ně měli naházet kamení ze spálené hlíny určené přímo pro ně a náležitě označené: قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ‎﴿٣١﴾‏ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا ...

Radostná zvěst pro Ibráhíma Andělští hosté spatřili v Ibráhímově tváři obavy. Jejich reakci následně popisuje Vznešený Alláh slovy: قَالُوا لَا تَخَفْ ۖ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ‎ "Však oni mu pak pravili "Neboj se!" a zvěst o narození chlapce učeného mu oznámili." (Záríját: 28) Tímto potomkem není Ismá'íl/Izmael, ale Ishák/Izák. Důvodem toho je skutečnost, že Ibráhímova manželka se této zvěsti podivila ...

Ibráhímovi poctění hosté - pocta Ibráhímovi Úvodní verš naší pasáže obsahuje ještě jeden důležitý aspekt, na nějž bychom měli směřovat svou pozornost. Jde o to, že tyto zvěsti a způsob, jakým ony přicházejí, jsou samy o sobě důkazem z řady důkazů pravdivosti proroctví. Přicházejí ze světa nepoznatelného, který je jinak jak tobě, tak i tvému lidu skryt. Proto vyvstává otázka: ...

Tou hlavní věcí je ustavičně hloubat nad koránskými verši, rozmýšlet a kontemplovat nad významy, které do nich Alláh vložil, do té míry, že taková meditace zcela převezme kontrolu nad srdcem a myslí Božího služebníka. Když dojde k tomu, že se významy Vznešeného Koránu pevně usadí v jeho srdci i myšlenkách, když pohltí celé jeho srdce, potom se toto jeho srdce ...