Zde nabízíme přehled nejznámnějších nevládních humanitárních organizací, působících v muslimském světě i na západě. Islamic ...

Otázka: Byl někdy v historii nějaký muslimský stát který by následoval pravý islám a nedalo ...

Podle čínské kroniky dynastie Tchang je počátek islámské přítomnosti v Číně kladen do roku 651 ...

Území dnešní České republiky bylo v průběhu dějin ovlivněno islámem jen velmi slabě. Počet muslimů, ...

Bohužel stále ještě převládá historicky nepřesný mýtus o meči jako prostředku k šíření islámu a ...

Na světě žije téměř jeden a půl miliardy muslimů. Uvážíme-li, že Zemi obývá přes šest ...

Během 19. a 20.stol. kolonizovaly západoevropské země velkou část islámského světa. Poté, co získaly tyto ...

Evropské muslimy, pomineme-li konvertity k islámu z řad tradičních evropských nemuslimských národů (Češi, Němci…) lze ...