Jan Neruda o muslimech a o Turcích

Český literární klasik Jan Neruda (1834-1891) při své cestě do Svaté Země navštívil v roce 1870 mimo jiné i Istanbul.

Do svých zápisků si poznamenal:

  • O duchu místní zástavby: „Kde my stavíme ,boží muka‘ a sochy sv. Jana Nepomuckého, vysází Orientál stromy a postaví fontánu – chládek a vláhu všemu zemdlenému!“
  • O poctivosti místních obyvatel: „Lež a podvod přenechává Turek Řekovi a Arménovi.“
  • O jejich údajné krutosti a nenávisti proti křesťanům: „[Pokud Turci] pověsili několik arcibiskupů, odpověděli tím jen Řekům, kteří dříve (mnohé Turky) co nejkrutěji povraždili“

Viz Nerudovo dílo Obrazy z ciziny (1872), cestopisný fejeton Studie orientální.

Titulní obrázek zachycuje titulní stranu Nerudových Obrázů z ciziny v knižní podobě.