OTÁZKA: Zmiňuje pět pilířů islámu přímo Korán? Bylo jich pět už od samého začátku? ODPOVĚĎ: ...

Vznešený Alláh praví: الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ...

'Abdulláh ibn Mes'úd رضي الله عنه vyprávěl, že Posel Boží صلى الله عليه وسلم pravil: ...

'Alí ibn Abí Tálib رضي الله عنه jednou v Medíně procházel okolo al-Hasana al-Basrího, který ...

Šemsuddín az-Zehebí, velký islámský dějepisec, znalec sunny a imám této ummy v naukách hadísů, zamýšlel ...

Slyšeli jste někdy o dni, kdy lidstvo kapitulovalo? Věřím, že zřejmě nikoli. Protože informace o ...

Sa'd ibn Abí Wakkás رضي الله عنه vyprávěl, že Posel Boží صلى الله عليه وسلم ...

OTÁZKA: Člověk se snaží prosit Alláha pomocí prosebných modliteb v arabském jazyce, avšak dopouští se ...

Šemsuddín Muhammed ibnu l-Kajjim al-Džewzíja pravil: „Slyšel jsem našeho šejcha vyprávět: „Přišel za mnou jeden ...

Abú Hurejra رضي الله عنه vyprávěl, že Posel Boží صلى الله عليه وسلم řekl: أَصْدَقُ ...