Povinnost pátá: upřímné a správné vykonání příkazu Šejch Muhammed ibn 'Abdilwehháb at-Temímí konstatuje, že „je mnoho lidí, kteří konají dobré skutky, ale konají je neupřímně. A mnoho lidí je koná sice upřímně, ale provádí je špatně (tj. nedodržuje postup stanovený Prorokovou صلى الله عليه وسلم Sunnou).“ Poté, co služebník pochopí příkaz, který je mu uložen, cítí ve svém srdci lásku ...

Povinnost čtvrtá: Vykonání příkazu Šejch Muhammed ibn 'Abdilwehháb at-Temímí dále uvádí, že „mnoho lidí je odhodláno vykonat příkaz, ale jakmile se jim nedostává pochvaly od jejich učenců nebo od jiných lidí, skutek opustí.“ Čtvrtou povinností je tedy příkaz vykonat. Poté, co se člověk naučil, co příkaz znamená, získal k němu lásku a náklonnost, vytvořil si v srdci upřímný úmysl a ...

Povinnost třetí: Odhodlanost k vykonání příkazu Šejch Muhammed ibn 'Abdilwehháb at-Temímí dále uvádí, že „mnoho lidí příkaz poznalo a zamilovalo si ho, ale nejsou odhodláni ho vykonat v obavě, že by se jejich světský život mohl změnit.“ Třetí povinností každého služebníka v okamžiku, kdy mu Alláh něco přikáže, je mít odhodlání k tomu, že daný příkaz uposlechne svým činem. Že ho ...

Povinnost druhá: Láska k Božímu příkazu Šejch Muhammed ibn 'Abdilwehháb at-Temímí pravil: „Povinností je milovat to, co Alláh zjevil a nenávidět to, co On nenávidí. Alláh řekl: ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ „A to proto, že nenáviděli to, co seslal Bůh, a marné bude jejich konání.“ (Muhammed: 9) Většina lidstva nemá ráda Proroka صلى الله عليه وسلم, ...

Tématem následujícího pojednání je objasnit velkolepou záležitost, kterou musí pochopit a obsáhnout ve své mysli každý jeden muslim či muslimka. Je jím poznání povinností, které pro ně plynou jakožto pro Boží služebníky kdykoli, když jim Alláh něco přikáže ve Své Knize či v Sunně našeho Proroka صلى الله عليه و سلم. Když si muslim uvědomí, že sám je stvořen se ...

OTÁZKA: Co říci o člověku, který, když mu někdo poradí ohledně nějakého konání, že se protiví Šarí'i, ihned odpoví slovy: "Nebuď takový fanatik, nebuď tak extrémní, buď umírněný." Objasníte nám, co to znamená být opravdu umírněný? ODPOVĚĎ: Chvála Alláhu. Kdokoli, komu je směřována rada, že něco je podle Šarí'y zakázáno a dotyčný má možnost se dané věci vyhnout anebo takového ...

Chvála Alláhu, požehnání a mír Jeho Poslu a všem, kteří ho následují až do soudného dne. Rád bych nám všem připomenul, že Alláh nestvořil toto vše, co okolo sebe vidíme, jen tak pro nic za nic. Nestvořil celičký vesmír jen tak z rozmaru či pro zábavu. Alláh je čist a dalek něčeho takového! Naopak, On stvořil toto vše, co okolo ...

OTÁZKA: Může muslim v době, kdy se postí, darovat krev nebo krevní plazmu? Ruší jejich darování půst? ODPOVĚĎ: Učenci nejsou jednotného názoru v případě odnímání krve u postící se osoby. Předpis v této novodobé otázce, tedy darování krve během půstu, se opírá o předpis v klasické otázce léčby baňkováním (arab. الحجامة al-hidžáma) během půstu. Ohledně ní však existují kontradiktorní důkazy ...

Hasan ibn ´Alí رضي الله عنه řekl: „Osmán ibn 'Affán رصي الله عنه nám jednoho dne četl kázání, ale někteří z posluchačů ho naschvál rušili a házeli po sobě oblázky. Pak jsme uslyšeli hlas matky věřících z místnosti, kde byly ženy Proroka صلى الله عليه وسلم. Její hlas pravil: „Vskutku Váš Prorok je oproštěn od těch, kdo dělí své náboženství ...

Ibn Wehb řekl: „Slyšel jsem, jak imám Málik pravil: „Není verše v knize Boží, který by byl přísnější vůči sektářům, kteří jen následují své tužby, nežli tohoto: يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ „v den, kdy rozjasní se tváře některé, zatímco jiné se zachmuří. A těm, jejichž tváře se ...