Byl pátek a zrovna skončila společná modlitba. Vyšel jsem z mešity a o něco déle ...

Byl jsem na cestě v Itálii, v Římě. Stalo se to 15. května roku 2022. ...

Naši zbožní předkové si na začátku či na konci svých setkání připomínali krátkou súru z ...

Po vojenské porážce Osmanské říše v I. světové válce obsazovala vojska západních mocností jih Anatolie. ...

Muhammed ibn Džubejr, člověk z druhé generace muslimů, tzv. následovníků (arab. التابعون at-tábi'ún), syn Prorokova ...

بسم الله الرحمان الرحيم Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen jeho o pomoc a ...

Júnus al-Balchí vypráví o svém učiteli Ibráhímu ibn Adhemovi, který svým původem patřil k urozeným ...

Slovutný arabský básník al-Asma'í jednou u řeky nedaleko místa, kde spolu s vojskem chalífy al-Ma´múna ...

O 'Alím ibn Husejnovi, Alláh mu budiž milostiv, synu Husejna ibn 'Alího, vnuku 'Alího ibn ...

بسم الله الرحمان الرحيم Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen jeho o pomoc a ...