Vznešený Alláh pravil: هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَـٰذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ A On nazval vás muslimy již dříve - i v tomto -, aby posel tento byl vám svědkem a abyste vy byli svědky pro ostatní lidi. (Hadždž: 78) V naší vlasti počínaje dneškem startuje sčítání obyvatelstva. Prosíme každého muslima a muslimku: Hrdě ...

'Abdulláh ibn Selám رضي الله عنه byl nesmírně vzdělaný, urozený, uznávaný a zbožný medínský rabín, který jako jeden z mála místních židů přijal islám a dosvědčil pravdivost proroctví Posla Božího Muhammeda صلى الله عليه وسلم navzdory společenskému nátlaku, výhružkám, posměškům, nadávkám a nenávistné kampani ze strany svého vlastního lidu. Toto je jeho příběh. Od 'Awfa ibn Málik al-Ašdža'ího رضي الله ...

OTÁZKA: Jak má správně probíhat rozvod šarí'atského sňatku, když jeho uzavření či rozvázání právní řád ČR neuznává a neumožňuje naplnění podmínek požadovaných islámským právem? ODPOVĚĎ: Kolem rozvodu v islámu panuje v ČR mnoho mýtů, proto jsme se rozhodli stručně objasnit, jak by to mělo fungovat. Pokud je muslimka vdaná za muslima a mají jak islámský, tak i úřední sňatek. A ...

Důležitost dobrých mravů pro nauku Hadís je jedním z těch, které podávají komplexní pohled na mravnost, bez které není myslitelná ani nauka, ani její získávání a ani její šíření. Naši zbožní předkové velmi často upozorňovali na velmi úzkou spojitost mezi znalostí či naukou na straně jedné a vznešenou morálkou a dobrými mravy na straně druhé. Omar ibnu l-Chattáb رضي الله ...

Anas ibn Málik رضي الله عنه vyprávěl, že k Prorokovi صلى الله عليه و سلم přišel nějaký starší muž a lidé se neměli k tomu, aby mu uvolnili místo. Posel Boží صلى الله عليه و سلم jim tedy řekl: لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُوَقِّرْ كَبِيرَنَا „Nepatří k nám, kdo nemá milosti k našim menším a nemá respekt k ...

Abú Hurejra رضي الله عنه vyprávěl, že Posel Boží صلى الله عليه وسلم řekl:  تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ „Ženu vdávají čtyři vlastnosti: bohatství, původ, krása či zbožnost. Vem si ženu pro její zbožnost, aby tvé ruce byly pokryty zlatým prachem (tzn. abys žil blaze).“   První perla: Trpělivá žena Je to žena, ...

Sa´d Ibn Abí Wekkás رضي الله عنه vyprávěl, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم řekl: ثلاث من السعادة وثلاث من الشقاوة فمن السعادة: المرأة تراها تعجبك وتغيب فتأمنها على نفسها ومالك، والدابة تكون وطيئة فتلحقك بأصحابك، والدار تكون واسعة كثيرة المرافق ومن الشقاوة المرأة تراها فتسوءك وتحمل لسانها عليك وإن غبت عنها لم تأمنها على نفسها، ومالك والدابة ...

Mezi muslimy existují dvě skupiny: a) Učenci. Sem spadají i mudžtahidové a ti jsou zároveň i muftíjové, tzn. mohou vydávat fatwy a jsou pro to kvalifikovaní. b) Ostatní muslimové, laici, běžní lidé. Je proto logické, že každý nemůže být učenec mudžtahid, stejně jako nemůže být každý lékař, pekař, inženýr, atd. Aby mohla společnost fungovat, musí v ní být zastoupena všechna ...

Plody bohabojnosti, trpělivosti a dobrých mravů Imám ibnu l-Kajjim řekl: „Prorok صلى الله عليه وسلم v sobě skloubil bohabojnost (arab. التقوى at-takwá) a dobré mravy. Bohabojnost totiž napravuje vztah mezi člověkem a Bohem, zatímco dobré mravy napravují vztahy mezi člověkem a ostatním Božími stvořeními. Bohabojnost člověku vyslouží Boží lásku a dobré mravy zase lásku lidí.“ Alláh pravil o proroku Júsufovi/Josefovi, ...

O předepsané trpělivosti 1. Spokojit se s předpisem, vytrvat na něm a nepodlehnout pochybnostem Od 'Alího ibn Abí Táliba se uvádí slova: „Služebník Boží se nesmí obávat ničeho, kromě svých vlastních hříchů a nesmí vkládat naději do ničeho, kromě svého Pána. Nevědomý se nesmí stydět zeptat a učený se nesmí stydět promluvit. A pokud něco neví, nesmí se stydět říci, ...