Znáš matky věřících?

pink petaled flwoer

Vznešený Alláh pravil:

‏ النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ۖ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ

Prorok je bližší věřícím než oni sobě navzájem a jeho manželky jsou matkami jejich.” (Ahzáb: 6)

Matky věřících رضي الله عنهن, manželky Božího Proroka صلى الله عليه و سلم jsou největšími ženami islámské historie.

Znáte je?

Jsou jimi:

1. Chadídža bint Chuwejlid, s ní se Prorok صلى الله علبه و سلم oženil roku 28 před hidžrou a zemřela 3. roku před hidžrou.

2. Sewda bint Zem’a, s ní se Prorok صلى الله علبه و سلم oženil 3. roku před hidžrou a zemřela v roce 54 hidžry.

3. ‘Áiša bint Abí Bekr, s ní se Prorok صلى الله علبه و سلم oženil roku 1 před hidžrou a zemřela v roce 58 hidžry.

4. Hafsa bint Omar ibnu l-Chattáb, s ní se Prorok صلى الله علبه و سلم oženil roku 3 hidžry a zemřela roku 45 hidžry.

5. Zejneb bint Chuzejma al-Hilálíja, s ní se Prorok صلى الله علبه و سلم oženil roku 3 hidžry a ona téhož roku zemřela.

6. Umm Selema Hind bint Abí Umejja, s ní se Prorok صلى الله علبه و سلم oženil 4. roku hidžry a zemřela roku 62 hidžry.

7. Zejneb bint Džehš, s ní se Prorok صلى الله علبه و سلم oženil roku 5 hidžry a zemřela roku 20 hidžry.

8. Džuwejríjja bintu l-Háris, s ní se Prorok oženil roku 5 hidžry a zemřela roku 50 hidžry.

9. Safíjja bint Hujejj bin Achtab, s ní se Prorok صلى الله علبه و سلم oženil roku 7 hidžry a zemřela roku 50 hidžry.

10. Umm Habíba Ramla bint Abí Sufján, s ní se Prorok صلى الله علبه و سلم oženil roku 7 hidžry a zemřela roku 44 hidžry.

11. Máríjá bint Šem’ún al-Kibtíja, s ní se Prorok صلى الله علبه و سلم oženil roku 7 hidžry a zemřela roku 16 hidžry.

12. Mejmúna bintu l-Háris, s ní se Prorok صلى الله علبه و سلم oženil roku 7 hidžry a zemřela roku 51 hidžry.

Autor: šejch Muhammed Násiruddín al-Albání

Zdroj: Aslu sifeti saláti n-nebí, 3/915-916.