Odkud asi pochází mushaf, který máte doma?

Komplex krále Fahda pro tisk Vzešeného Koránu, Medína, Království Saúdské Arábie je přední světovou institucí zaměřenou na vydávání a distribuci výtisků Vznešeného Koránu a překladu významu Koránu v mnoha světových jazycích včetně evropských.

Jeho moto je koránský verš:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

My zajisté připomenutí jsme seslali a dobře je umíme ochránit.” (Hidžr:9)

Základní kámen tohoto centra byl položen 16. muharremu 1403 hidžry (tj. 1982 kř. éry) a jeho činnost byla spuštěna o dva roky později.

Při komplexu funguje odborná rada učenců, která má za úkol schvalovat, že při kopírování a přetisku koránských výtisků nedošlo k chybě. Zároveň zde také působí i grafici a kaligrafové dbající na to, aby každý mushaf byl zároveň i esteticky hodnotným dílem. Při centru je i komise recitátorů, která dohlíží na kvalitu publikovaných audionahrávek.

Vrchní rada učenců schvaluje projekty centra, věnuje se studijní a odborné činnosti v oblasti koránských věd, Sunny, životopisu Proroka صلى الله عليه و سلم a vydáváním souvisejících fatew a odborných prací.

Centrum pro výzkum a islámské studie při tomto komplexu se specializuje na islámskou výzvu a popularizaci islámského náboženství a jeho nauky zejména v zemích, kde jsou muslimové menšinami, anebo vstříc nemuslimským zájemcům o problematiku islámu a Koránu. Vedou také internetovou stránku komplexu.

Překladatelské centrum vybírá, schvaluje a realizuje překladatelské projekty do mnoha světových jazyků, od evropských až po ty nejexotičtější jazyky Afriky a Asie. V současnosti se pracuje na překladech do 40 cizích jazyků.

Činnost všech těchto center a mnoha dalších, která se specificky a z různých stran věnují Koránu, Sunně i Síře, koordinuje a řídí Nejvyšší představenstvo komplexu.

Mushafy centrum vydává podle čtení Hafse od ‘Ásima a podle čtení Werše a Kálúna od an-Náfi’a v celkové produkci až 30 milionů výtisků ročně. Do světa již vyvezlo 142 milionů výtisků.

Mezi publikacemi ovšem není jen Korán a jeho výklady z pera různých učenců, ale např. odborná kniha المستشرقون و السنة النبوية al-Mustešrikún we s-sunnetu n-nebewíjja (tj. Orientalisté a prorocká Sunna), dvacetisvazkové klasické historické dílo Ibn Hadžera al-Askaláního a mnoho dalších.

Více informací na internetových stránkách centra:

http://qurancomplex.gov.sa/default.asp?l=eng