Córdoba – společná historická metropole španělských muslimů a křesťanů

Na této španělské známce z roku 1986 je zachycena podobizna umajjovského panovníka ‘Abdurrahmána II. (žil v letech 792-852 kř. éry, který byl od roku 822 emírem Andalusie. Tento známý podporovatel věd a umění proslul zbudováním obrovské slavné mešity, která se stala na dlouhá staletí dominantou Córdoby, metropole muslimy ovládané části dnešního Španělska.

Tato památka je nejen připomínkou soužití i střetů mezi muslimy a křesťany a památkou světového významu, ale také jedním ze symbolů Španělska. Ani to, že jde o původně muslimskou stavbu a taktéž součást muslimské historie, nezabránilo katolické monarchii honosit se jí na známce.

Tzv. Córdobská mešita (špan. Mezquita de Córdoba) je dnes katolickou katedrálou Neposkvrněného početí Panny Marie. Na jejím místě stál nejprve kostel zbudovaný Visigóty, který byl později po dobytí Andalusie muslimy rozdělen na dvě poloviny a sloužil jako mešita i kostel současně. Emír Abdurrahmán I., otec ‘Abdurrahmána II., v roce 784 od křesťanů budovu odkoupil a na jejích základech začal s budováním mešity, kterou dokončil jeho syn. Mešita sloužila svému účelu dalších skoro 400 let.

Poté, co křesťané ze severního Španělska roku 1236 dobyli Córdobu, přebudovali tuto mešitu na katolickou katedrálu Neposkvrněného početí Panny Marie, ale běžný název mezi lidem jí už zůstal. Proces budování katedrály byl dokončen až v XVI. století dobudováním renezanční lodi přímo uvnitř budovy prastaré mešity.