Nejnovější

'Abdulláh ibn 'Amr ibnu l-'Ás رضي الله عنهما vzpomíná, že Posel Boží صلى الله عليه ...

OTÁZKA: Má se při uzavírání sňatku recitovat al-Fátiha? Je sňatek bez odrecitování al-Fátihy během obřadu ...

بسم الله الرحمان الرحيم Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen jeho o pomoc a ...

Podezřívavost je zlem Mnohokrát k přerušování vzájemných vztahů a ke hrubostem jedněch vůči jiným dochází ...

Zákazy vzájemné intolerance v Sunně Výše citované verše o následování buď pravdy, nebo falše, jsou ...