Nejnovější

Mnozí lidé v mém okolí se častokrát ptají na islámskou pozici vůči tzv. "islámskému terorizmu", ...

Imám Abú Hámid al-Ghazzálí ve své stati o významech slov rozdělil slova v arabštině do ...

Jednou mi jistý přítel, křesťan, položil několik otázek a základních křesťanských tezí a požádal mne, ...

  Proč lidé, především v Evropě a v Americe kritizují postavení ženy v islámu? ...

Bohužel stále ještě převládá historicky nepřesný mýtus o meči jako prostředku k šíření islámu a ...