Nejnovější

Islámské právo definuje několik úrovní znalosti, jak náboženské, tak i světské. Následující klasifikaci[1] uvádí an-Nawawí, ...

Tyto sexuální perverze (pohlavní zvrácenosti) označujeme arabským slovem fáhiša, které je nadřazeným pojmem i pro ...

بسم الله الرحمان الرحيم Chvála Alláhu, požehnání a mír Poslu Jeho Bůh zjevil ve Svatém ...

  بسم الله الرحمان الرحيم Chvála Bohu, požehnání a mír Jeho Poslu. ...

  Řekl Vznešený Alláh ve svojí Svaté Knize: "Nezabíjejte se vlastníma rukama" a také: "Nevrhejte ...