Nejnovější

Dvojice islámských buditelů z Bosny, manželé Tuletovi, píší o technikách mysli, přístupech k přemýšlení, kterými ...

Článek Edina Tuleta kritizující myšlenkovou zabetonovanost některých struktur v rámci muslimského civilizačního korpusu. ...

Ucelená a encyklopedicky vyčerpávající odpověď na velmi frekventovanou otázku. ...

بسم الله الرحمان الرحيم ...

بسم الله الرحمان الرحيم ...

Otázka: Jaké  je islámskoprávní stanovisko ohledně skupin odpovědných za bombové útoky proti civilistům a terorismus ...