Nejnovější

VÝZNAM TERMÍNU Jazykový význam: znamená qira´at, čtení Šeriatský význam: Boží řeč (mu´džiza), která je spuštěna ...

Slovo al-mehdí je odvozeno od arabského slovesného kořene هـدي h-d-j s významem "vésti". Samo slovo ...

OTÁZKA: Jak se stanu následovníkem prvních generací? ODPOVĚĎ: Šarí'atské principy, které se mohou vyrozumět z ...

SÚRETU L-FÁTIHATI 1 bismi ´lláhi ´rrahmáni ´rrahím 2 el-hamdu li lláhi rabbi ´l-'álemín 3 er-rahmáni ...