Nejnovější

Imám Sufján as-Sawrí natolik opovrhoval poklonkování vladařům, že, když jednou dostal dopis od tehdejšího chalífy ...

بسم الله الرحمان الرحيم صل الله عليه و سلم Chvála Alláhu, požehnání a mír nejlepšímu ...

  بسم الله الرحمان الرحيم Chvála Alláhu, požehnání a mír Muhammedu, pečeti poslů a proroků. ...

بسم الله الرحمن الرحيم Chvála Alláhu, požehnání a mír Jeho Poslu. ...

بسم الله الرحمن الرحيم ...