Nejnovější

بسم الله الرحمان الرحيم   Ve jménu Boha Milosrdného, Slitovného. Chvála Bohu, Pánu světů, požehnání ...

Islámské právo definuje několik úrovní znalosti, jak náboženské, tak i světské. Následující klasifikaci[1] uvádí an-Nawawí, ...

Tyto sexuální perverze (pohlavní zvrácenosti) označujeme arabským slovem fáhiša, které je nadřazeným pojmem i pro ...

بسم الله الرحمان الرحيم Chvála Alláhu, požehnání a mír Poslu Jeho Bůh zjevil ve Svatém ...

  بسم الله الرحمان الرحيم Chvála Bohu, požehnání a mír Jeho Poslu. ...