Během kterých modliteb se prosba odříkává? Islámští učenci nejsou úplně zajedno v tom, během kterých ...

Chvála Alláhu, požehnání a mír Poslu Jeho. V souvislosti se současným děním v Palestině a ...